Główny
Analizy

Gruczolakorak gruczołu krokowego: gatunek, rokowanie, wartość Gleasona

Gruczolakorakiem prostaty jest rak prostaty. Choroba jest częstą przyczyną zgonu wśród mężczyzn nie tylko starszych, ale także w średnim wieku.

Zwyrodnienie komórek nowotworowych rozwija się tak niepostrzeżenie człowiek nie może podejrzewać o to aż do momentu, w którym nie można go wykorzystać.

Ważne! W przeważającej większości przypadków choroba pochodzi z "przygotowanej gleby", kiedy prostata ma komórki hiperplaszkowe o łagodnym charakterze (gruczolak prostaty) lub gdy w anamnezie pacjenta występuje przewlekłe zapalenie stercza. Zdjęcie 1: Metody leczenia gruczolakoraka zależą od rodzaju guza, jego lokalizacji, stadium rozwoju. Czynniki te, technologie medyczne i narzędzia dostępne dla pacjenta, decydują o ostatecznym wyniku leczenia. Źródło: flickr (Eugene Evehealth).

Rokowanie z gruczolakorakiem

Rozpoznanie "gruczolakoraka prostaty" nie jest zdaniem. Wczesne wykrycie guza i jego odpowiednia terapia pozwalają nie tylko całkowicie wyleczyć chorobę, ale także utrzymać wysoki poziom jakości życia człowieka.

Ważne! Korzystne rokowanie w leczeniu guza nowotworowego zależy od jego indywidualnych cech.

 • Z gruczolakorakiem prostaty, który nie wykracza poza ciało gruczołu, Przetrwanie pacjentów po usunięciu gruczołu w ciągu pięciu lat wynosi 8-9 pacjentów na 10.
 • Drugi etap - 70-60%.
 • Prognoza w operacji na etapie 3, kiedy guz wyrósł poza prostatę, ale jeszcze nie przerzuty, równa się 50% pięcioletniego przeżycia pacjentów.
 • Prognoza leczenia kiedy guz zostanie wykryty w ostatnich stadiach jego rozwoju całkowicie zależy od jakości terapii podtrzymującej. Nie można tego nazwać pomyślnym. Jednak złożone, nowoczesne leczenie może znacznie wydłużyć życie pacjenta.
Fakt! Niestety, stan zdrowia w Rosji i dzisiejsza mentalność mężczyzn są takie, że gruczolakorak prostaty w ponad połowie przypadków choroby jest diagnozowany na 3-4 etapach rozwoju guza nowotworowego. Operacja tutaj nie gwarantuje rekonwalescencji, a skuteczna terapia zaawansowanych stadiów raka jest dostępna dla nielicznych.

Zróżnicowanie w skali Gleasona

Aby określić agresywność gruczolakoraka gruczołu krokowego Powstaje specjalna klasyfikacja - skala Gleasona.

W latach 70. ubiegłego wieku amerykański lekarz-histolog Donald Gleason opracował swoją klasyfikację agresywności komórek gruczolakoraka, która opiera się na analizie histologicznej próbek nowotworów.

Wskaźnik Gleasona określa się na podstawie dwóch pobranych próbek tkanek. Każda próbka jest badana osobno, następnie wyniki są sumowane. Wartości liczbowe są przypisane od 1 do 5. Ryciny pokazują, w jakim stopniu komórki nowotworowe różnią się od komórek zdrowych pod względem ich wielkości, struktury. Im większe odchylenie (mniejsze zróżnicowanie), tym wyższy wskaźnik złośliwości jest przypisany do próbki.

Wynik badania pojedynczej próbki tkanki Gleasona składa się z dwóch cyfr:

 • pierwsza pokazuje liczbę komórek najczęściej w próbce (ponad 51%)
 • druga cyfra to rodzaj komórek, które są drugą częstością w pobranej próbce (od 5 do 50%)

Ostateczny wynik badania próbek tkanek według Gleasona jest sumą wyników obu próbek i jest oceniany w skali 10-punktowej. Na przykład uzyskano następujące wyniki:

 • 2 + 3 = 5 - w pierwszej próbce;
 • 3 + 2 = 5 - w drugiej próbce;
 • Indeks Gleasona 10 = 5 + 5 jest najgorszym możliwym wynikiem.

Interpretacja wskaźników skali Gleasona

 • od 2 do 6 - wysoce zróżnicowany nowotwór, charakteryzujący się niską agresywnością i powolnym wzrostem;
 • wskaźnik 7 - wartości średnie;
 • od 8 do 10 - guza o niskiej złośliwości, który szybko rośnie.
Ważne! Im niższy indeks Gleasona - tym korzystniejsza jest prognoza.

Przyczyny gruczolakoraka

Dlaczego na przykład ludzie chorują na raka?. Należy rozumieć, że proces dzielenia, odnawiania komórek w żywym organizmie jest ciągły. W wyniku narodzin nowych komórek czasami występują awarie. W większości przypadków są to niewielkie zmutowane formacje, które ciało usuwa samodzielnie.

Gruczolakorak występuje jako "nieprawidłowy" podział komórek gruczołowych (nabłonkowych) prostaty, które zaczynają rosnąć i rozmnażać się w niekontrolowany sposób, tracąc swoją pierwotną istotę.

W większości przypadków gruczołowy rak prostaty jest wtórne złośliwe tworzenie się, które migruje do gruczołu krokowego z innego narządu.

Drugą najczęstszą przyczyną raka jest degeneracja komórek łagodna proliferacja. Jednak ostatnie badania tego nie potwierdzają.

Czynniki wywołujące pojawienie się raka rak prostaty tego typu:

 • gruczolaka prostaty lub przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego w historii;
 • patologie hormonalne związane z produkcją męskich hormonów (mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu są zagrożeni);
 • niewystarczająca zawartość biologicznie istotnych mikro i makroelementów w diecie człowieka, dlaczego procesy powstawania i podziału komórek są zniekształcone;
 • palenie tytoniu, efekt chemikaliów;
 • czynnik wieku - im starszy mężczyzna, tym większe szanse na wystąpienie choroby onkologicznej;
 • czynnik genetyczny - jeśli u krewnych raka zdiagnozuje się chorobę onkologiczną, ryzyko wzrasta.
Fakt! Podobnie jak w przypadku większości patologii onkologicznych, niemożliwe jest precyzyjne i jednoznaczne określenie przyczyn gruczolakoraka gruczołu krokowego.

Rodzaje gruczolakoraka gruczołu krokowego

Klasyfikuj gruczolakoraka prostaty, w zależności od objawów morfologicznych, funkcjonalnych, histologicznych. Weź pod uwagę tempo wzrostu guza, jego agresywność.

Gruczolakorak drobnokomorowy

Najczęstszy rodzaj raka, który zdiagnozowano u 9 pacjentów na 10 - jest mały-acinowy. Zwyrodnienie komórek złośliwych jest utrwalony w różnych częściach gruczołu krokowego w małych ogniskach. Rośnie z nabłonka z lobules of prostate - acini. Z biegiem czasu łączy się, tworząc ciągłe ogniska.

Umiarkowanie zróżnicowany

Guz, który według oceny Gleasona szacowany jest na 6-7 punktów. Prognozy dotyczące tego rodzaju leczenia raka są pozytywne w przypadku wczesnego leczenia.

Gruczolakorak gruczołu krokowego gruczołu krokowego

Najczęstszy rodzaj gruczołowego raka, który rozwija się w nabłonku zrazików prostaty. Dzieli się na małe i duże gatunki. Rak prostaty na dużą skalę jest niezwykle rzadki, charakteryzuje się wyjątkową agresywnością i szybkim rozwojem.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak w gruczole krokowym rozwija się powoli, ma od 2 do 5 punktów w skali Gleasona. Prognozy dotyczące leczenia są bardzo korzystne.

Postać jasnych komórek raka prostaty

Jasne postaci komórek raka prostaty jest tak nazwany, ponieważ komórki nowotworu są słabo zabarwione podczas badań histologicznych z elementami do barwienia.

Gruczolakorak gruczołu krokowego ciemnego

Opisano gruczolakoraka gruczołu krokowego ciemnoczerwonego intensywna absorpcja barwnika podczas badania histologicznego.

Zwróć uwagę! Rodzaje gruczolakoraka prostaty nie są ograniczone do tej listy. Występują rzadkie formy raka gruczołu krokowego: gruczołowo-torbielowaty, nisko-złośliwy, śluzowy itp.

Objawy

Gruczolakorak gruczołu krokowego nie ma określonego obrazu klinicznego. W pierwszym, a nawet drugim etapie rozwoju nowotworu człowiek nie może czuć nic niezwykłego.

Później można dodać:

 • Ból rozciągający w talii, okolice łonowe;
 • zaburzenia oddawania moczu, problemy z wypróżnianiem;
 • naruszenie funkcji seksualnych;
 • utrata apetytu, utrata masy ciała bez motywacji;
 • krwiomocz;
 • częste choroby zapalne układu moczowo-płciowego.

W ostatnim stadium raka mogą pojawić się takie objawy jak ból w kościach, wzrost i bolesność węzłów chłonnych.

Z racji tego, że gruczołowy rak prostaty nie ma charakterystycznych objawów, często pacjenci "odpisują" na swoje objawy zmęczenia, wieku, innych chorób, nie szukając pomocy medycznej.

Zdjęcie 2: Badania profilaktyczne po 35 latach są najlepszą metodą zapobiegania rakowi prostaty. Jeśli zauważysz dziwność, niezwykłe odczucia podczas oddawania moczu lub podczas wzwodu, stosunek płciowy, natychmiast udaj się na spotkanie z urologiem. Być może to uratuje ci życie! Źródło: flickr (Eugene Evehealth).

Leczenie gruczolakoraka prostaty

Współczesna medycyna ma wiele skutecznych metod leczenia gruczolakoraka gruczołu krokowego. Dzięki szybkiemu leczeniu pełne odzyskanie pacjentów obserwuje się w ponad połowie przypadków choroby. Znaczące, od 5 do 10 lat, przedłużenie życia może być nawet na etapie 4 choroby.

Metody leczenia

Taktyka leczenia gruczolakoraka gruczołu krokowego zależy od stanu pacjenta, stopnia rozwoju i charakteru nowotworu oraz wieku pacjenta.

Chirurgiczne

Całkowite usunięcie prostaty z uwzględnieniem regionalnych węzłów chłonnych i sąsiadujących tkanek najbardziej skuteczny w walce z tego typu nowotworem. Jednak we wczesnych stadiach krążenia możliwe jest częściowe wycięcie narządu, z zachowaniem jego funkcji.

Chemioterapia

Szczególnie zniszczenie komórek rakowych skuteczne w przypadku guzów o niskim stopniu złośliwości.

Hormonoterapia

Leczenie jest blokowanie produkcji męskich hormonów. W tym celu często wykonuje się chemiczną (odwracalną) lub chirurgiczną kastrację.

Radioterapia

Kiedy gruczolakorak jest przepisywany rzadko, ponieważ skutki uboczne leczenia przewyższają skuteczność samej terapii. Istota leczenia polega na punktowym naświetlaniu guza nowotworowego.

Klasyczne podejście do leczenia jest zastosowanie operacji w fazie 1-2 rozwoju.

W 3 etapach, jeśli operacja jest niemożliwa, stosować chemioterapię, promieniowanie, leki cytostatyczne, hormonoterapię.

Starość, ostatni etap rozwoju raka, ciężka choroba serca (lub inne ważne narządy) są wskazaniami do paliatywnego (nie wyleczyć całkowicie, ale łagodząc stan) działania i monitorowanie.

Gruczolakorak gruczołu krokowego jest chorobą onkologiczną powszechną wśród mężczyzn

Choroba bardzo powszechna wśród męskiej połowy. Podobnie jak wszystkie inne nowotwory, gruczolakorak może mieć szansę na skuteczne leczenie tylko z wczesnym wykryciem.

Również dla mężczyzn, a zwłaszcza dla osób starszych, należy pamiętać, że przestrzeganie zdrowych norm zachowania, właściwy dobór diety pomaga w utrzymaniu zdrowia mężczyzn.

Pojęcie i statystyki

Onkologiczne tworzenie gruczołu krokowego to grupa różnych rodzajów raka. Lwia część, a mianowicie 90% wszystkich przypadków nowotworów złośliwej natury prostaty przypada na gatunki zwane gruczolakorakiem.

Choroba po raku płuca i onkologii skóry jest trzecią najczęściej występującą wśród przedstawicieli płci męskiej. W zależności od tego, jak szybko zostanie wykryty nowotwór, choroba średnio zmniejsza oczekiwaną długość życia pacjentów o dziesięć lat.

Metoda biopsji polega na pobraniu próbki materiału do badania pod kątem złośliwości nowotworu.

Ta analiza określa również rodzaj raka pacjenta. Do badania histologicznego oprócz próbek z biopsji stosuje się guzy usunięte chirurgicznie.

Stopień zróżnicowania komórek daje informację o tym, jak agresywne jest wykształcenie, w które się angażują.

Normalne komórki są modyfikowane, zmutowane, a następnie regenerowane do struktur onkologicznych.

Im bardziej komórka przechodzi depersonalizację, traci rozpoznanie, tym bardziej agresywny jest nowotwór onkologiczny. Liczba ta w ujęciu liczbowym jest określona przez skalę Gleasona.

Zgodnie z tą zasadą gruczolakorak jest klasyfikowany:

 • Wysoce zróżnicowany nowotwór - komórki zmieniły się w niewielkim stopniu. Taka patologia ma korzystne rokowanie, jeśli problem zostanie zdiagnozowany w czasie i rozpocznie się leczenie. Edukacja rozwija się w niskim tempie. Wynik Gleasona definiuje ten typ guzów przez różnicowanie dla 1 ÷ 5 punktów. Patologiczne formacje o wysokim zróżnicowaniu komórek dzielą się na typy:
  • Ciemna komórka gruczolakorak - podczas badania histologicznego do badania dodaje się specjalny barwnik. Komórki tego typu dobrze wchłaniają substancję i stają się ciemne.
  • Wyczyść komórkę gruczolakoraka prostaty jest taki sam, ale komórki nowotworowe postrzegają środek barwiący w niewielkim stopniu, więc różnią się od normalnych komórek w jaśniejszym odcieniu.
 • Gruczolakorak umiarkowanie zróżnicowany - znajduje się na drugim miejscu pod względem częstości występowania. Ten rodzaj patologii również może mieć dobre rokowanie, a podejmowane w odpowiednim czasie działania zapewniają opiekę medyczną, a skala Gleasona określa stopień różnicowania komórek w obrębie 5 ÷ 7 kul. Lekko zróżnicowany guz występuje zwykle w tylnej części gruczołu. Obecność patologii podnosi poziom PSA we krwi. Dzięki rozpoznaniu palca można wykryć ten typ guza.
 • Fine-Acetic gruczolakorak gruczołu krokowego jest najczęstszym spośród wszystkich typów gruczolakoraka. Patologia może pojawić się jednocześnie w kilku miejscach. Następnie wyspy te tworzą duży guz. Edukacja nie może powodować problemów z oddawaniem moczu. Komórki patologiczne są w stanie wytwarzać mucynę. Gdy u pacjenta rozwinie się guz tego typu na ostatnim etapie rozwoju, bolesne odczucia mogą pojawić się w kręgosłupie i odbytnicy.
 • Komórki o niskim stopniu zróżnicowania scharakteryzować patologię jako najbardziej agresywny nowotwór. Skala Gleasona, taki poziom różnicowania komórek, wyraża wyniki w zakresie 8 ÷ 10. Oznacza to, że komórki całkowicie utraciły oznaki tych tkanek, z których pochodzą. Edukacja ma następujące właściwości:
  • szybko rozprzestrzenia się na pobliskie tkanki,
  • ciało guza ma warstwową strukturę,
  • może szybko dawać przerzuty.

Przyczyny rozwoju

Czynniki, które bezpośrednio wpływają na fakt, że gruczolakorak zaczyna się tworzyć w gruczole krokowym, są nieznane.

Ale są prawidłowości, zjawiska, które występują najczęściej, gdy ta patologia zostanie wykryta.

Są to:

  • Hormonalne rearanżacje, które występują w męskim ciele z wiekiem.
  • W przypadku wykrycia wirusa XMRV.
  • Pracuj z kadmem.
  • Genetyczne predyspozycje, można stwierdzić, jeśli krewni mieli podobne choroby.
  • Naruszenie równowagi niezbędnej do odżywienia komórek substancji.

Objawy

Na wczesnym etapie choroba może się nie objawiać. Wiele objawów nie jest charakterystycznych tylko dla gruczolakoraka. Powinieneś zwrócić uwagę na dzwony, aby nie przegapić początku choroby.

Gruczolakorak prostaty: co to jest?

Gruczolakorak gruczołu krokowego jest najczęstszym wariantem złośliwego guza prostaty, który występuje w 90% przypadków rozpoznania tej choroby. Kod dla ICD-10 - D07.5 - oznacza raka prostaty in situ (pierwszy etap), a C61 - nowotwór prostaty.

Gruczolakorak gruczołu krokowego ma swoje źródło gruczołowych komórek nabłonka, które tracą swoje zróżnicowanie i zaczynają aktywnie namnażać się.

Przyczynami prowadzącymi do gruczolakoraka są:

 • starość;
 • zaburzenia hormonalne;
 • dziedziczna predyspozycja;
 • obecność określonego wirusa;
 • przewlekłe choroby zapalne;
 • naruszenie równowagi mikroelementów.

Rodzaje gruczolakoraka prostaty

Gruczolakorak prostaty jest histologicznie i morfologicznie reprezentowany przez kilka wariantów o różnych właściwościach i przebiegu procesu nowotworowego. Zgodnie ze strukturą histologiczną w połączeniu ze skalą Gleasona określa się rokowanie przebiegu choroby.

 1. Najczęstszym wariantem gruczolakoraka gruczołu krokowego jest drobnoustrój. Ma źródło nabłonka acini (małe płaty) gruczołu krokowego, najczęściej występuje jednocześnie w kilku miejscach w strefie obwodowej, a następnie łączy się z guzem litym.
  Komórki tego nowotworu charakteryzują się wytwarzaniem mucyny. Może ona odbywać się bez przeszkód w cewce moczowej, w 4 etapach charakterystyczne są bóle w odbytnicy i kręgosłupie.
 2. Drugi typ gruczolakoraka gruczołu krokowego jest umiarkowanie zróżnicowany. Często znajduje się w tylnej części gruczołu, jest określana przez badanie palcem, ma 5-7 punktów w skali Gleason. Taki nowotwór powoduje wzrost PSA, ma dobre rokowanie w leczeniu.

Gruczolakorak gruczołu krokowego gruczołu krokowego - co to jest?

To jest diagnoza raka gruczołu krokowego, jedna z jego histologicznych odmian.

Gruczolakorak gruczołu krokowego, w którym nie można odróżnić komórek nowotworowych, jest polimorficzny, zwany niski stopień.

 • Guz ma warstwową strukturę.
 • Wynik Gleasona odpowiada 8-10 punktom.
 • Szybko kiełkuje na sąsiednie narządy.
 • Charakterystyka aktywnych przerzutów.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak prostaty charakteryzuje się niewielką zmianą w różnicowaniu komórek, 1-5 w skali Gleasona, rośnie powoli, rokowanie w przypadku szybkiego leczenia jest korzystne.

 • Jasna komórkowa gruczolakorak prostaty charakteryzuje się tym, że jego komórki z pewną metodą barwienia histologicznego słabo dostrzegają barwnik i barwnik słabszy niż normalne tkanki.
 • Gruczolakorak gruczołu krokowego ciemnego, przeciwnie, jest zabarwiony na ciemniejszy kolor ze względu na większą absorpcję barwnika przez komórki.

Poniższe postacie są również: glandulocystica, stałej, gąbczastej, zrazikowych, brodawkowatego i dużą śluzowy.

Gruczolakorak prostaty z przerzutami do kości jest częściej obserwowany na ostatnim etapie raka prostaty, a niezróżnicowane komórki są bardziej powszechne w takim przebiegu.

Należy zauważyć, że guzy mniej zróżnicowane rosną bardziej agresywnie i często dają przerzuty.

Objawy i leczenie raka gruczołu krokowego

Rak prostaty jest guzem, który rozwinął się z nabłonkowej tkanki przewodów prostaty.

Rak prostaty - co to jest? Jest to jedna z odmian raka prostaty.

W przebiegu raka gruczołu krokowego objawy zależą od stadium i stopnia zaawansowania choroby. W pierwszych stadiach raka, a także innego rodzaju nowotworu, nie może dostarczyć niepokój i zdiagnozowane tylko przez obecność wysokiego poziomu PSA we krwi lub badania.

 • Następnie dodaje się objawy, w zależności od stopnia wpływu guza na kapsułkę i sąsiednie narządy.
 • Może występować ból, oddawanie moczu, krew w moczu, problemy z wypróżnianiem i krew w stolcu z kiełkowaniem w odbytnicy.
 • Po dodaniu przerzutów następuje wzrost regionalnych węzłów chłonnych, ból kości i objawy zatrucia nowotworowego.

Można również obserwować raka drobnokomórkowego, groniastego i naciekającego raka prostaty.

W przypadku raka prostaty leczenie nie różni się zasadniczo od tego w przypadku innych postaci raka. W przypadku guza chirurgicznego najlepszym rozwiązaniem jest chirurgiczne usunięcie guza - hormonoterapia, chemioterapia i leczenie paliatywne.

Leczenie gruczolakoraka prostaty i rokowania

Leczenie gruczolakoraka prostaty powinno rozpocząć się natychmiast po rozpoznaniu, jeśli guz jest dostępny do usunięcia.

Operacja usunięcia gruczolakoraka prostaty nazywana jest radykalną prostatektomią, często wykonywaną w rozszerzonej objętości z usunięciem regionalnych węzłów chłonnych. Obecnie odbywa się to w sposób otwarty, za pomocą laparoskopii lub za pomocą operacji wspomaganej robotem.

 • Na późniejszych etapach stosuje się hormonoterapię, stosuje się cytostatyki, promieniowanie i inne metody. Zauważono, że niezróżnicowane nowotwory lepiej reagują na chemioterapię.
 • Po zabiegu pacjenci prostatektomii wymagają wydłużony okres rehabilitacji, przywrócenia funkcji narządów miednicy, w szczególności retencję moczu, jak również środki mające na celu przywrócenie męskiej potencji, w stosownych przypadkach.

W przypadku gruczolakoraka gruczołu krokowego rokowanie zależy od wielu czynników. Oczekiwana długość życia pacjenta zależy od stopnia zróżnicowania komórek nowotworowych, rozprzestrzeniania się guza poza torebkę gruczołu, obecności przerzutów. Ponadto prognoza zależy od taktyki leczenia i ogólnego stanu organizmu pacjenta.

W niektórych przypadkach, gdy pacjent ma objawy raka prostaty o 4 stopnie, innymi słowy:

 • na niedziałającym etapie;
 • w starszym wieku;
 • w obecności ciężkich chorób układu sercowo-naczyniowego, mózgu;
 • przy oczekiwanej oczekiwanej długości życia krótszej niż pięć lat.

Pacjentowi zaleca się dynamiczną obserwację i środki paliatywne.

Główne różnice między gruczolakiem a gruczolakorakiem prostaty

Dla pacjenta konieczne jest wyjaśnienie różnic w gruczolakach z gruczolakoraka gruczołu krokowego i znaczenie środków terapeutycznych. Gruczolak jest łagodną zmianą w komórkach gruczołu krokowego, ma powolny przebieg, a głównym objawem jest trudności w oddawaniu moczu.

Gruczolakorak rośnie również szybciej, a naruszenie oddawania moczu wskazuje na dość zaniedbany przypadek choroby z uciskiem cewki moczowej.

Również różnice gruczolaka z gruczolakoraka strategii leczenia przyczyny prostaty. W przypadku raka, leczenie chirurgiczne powinno być w miarę możliwości natychmiast, a leczenie lekami dla gruczolaka prostaty odbywa się pod nadzorem lekarza, a interwencja chirurgiczna jest stosowana tylko w ostateczności, gdy nie ma innego sposobu na przywrócenie drożności cewki moczowej.

W przypadku gruczolaka możliwe są operacje zachowawcze narządów. Gruczolakoraka prostaty być całkowicie usunięta z sąsiednich węzłów chłonnych, a także co najmniej jeden pozostawiając komórki niezróżnicowane mogą prowadzić do nawrotu choroby.

Jeśli gruczolak po prostu pogarsza jakość życia człowieka i nie zagraża życiu, gruczolakorak na czwartym etapie często prowadzi do śmierci.

Rodzaje gruczolakoraka prostaty i rokowanie przeżycia po leczeniu

Choroba gruczolakoraka prostaty występuje niezwykle rzadko u mężczyzn, których wiek nie osiągnął 50. rocznicy. Ale po przekroczeniu pół wieku pacjent wchodzi w strefę ryzyka. Patologia jest niebezpieczna z ukrytymi objawami na początkowym etapie i dlatego ważne jest, aby przejść rutynowe badania i skonsultować się z lekarzem przy pierwszych oznakach dyskomfortu.

Co to jest gruczolakorak prostaty?

Gruczolakorak jest chorobą onkologiczną o wysokim prawdopodobieństwie śmierci. Pod względem umieralności wśród pacjentów patologia zajmuje drugie miejsce po raku płuc. Charakterystyczną cechą jest patologiczna proliferacja komórek nabłonka gruczołowego, a nowotwór nie zawsze jest ograniczony do kapsuły narządu, kiełkującej w strukturach narządów znajdujących się w pobliżu.

Ważne! Nietypowe komórki poprzez przepływ limfy wpływają na zaotrzewnowe, biodrowe węzły chłonne. Przerzuty w strukturze kości przenikają do krwioobiegu. W związku z tym choroba rozprzestrzenia się w organizmie, zagrażając życiu pacjenta.

Rodzaje i przyczyny rozwoju

Złośliwe powstawanie gruczolakoraka prostaty przeciętnie skraca czas życia o 5-10 lat. Specjaliści wyróżniają następujące rodzaje chorób:

 • drobnoziarnisty;
 • wysoce zróżnicowany;
 • rak o niskim stopniu złośliwości (gruczolakorak gruczołu krokowego prostaty);
 • brodawkowaty;
 • lity-beleczkowaty;
 • endometrioidalny;
 • gruczołowo-torbielowaty;
 • tworzenie śluzu.

Przyczyną gruczolakoraka jest naruszenie równowagi hormonalnej w ciele człowieka. Po wystąpieniu hormonów andropauza interakcji stopu rutynowych asymetria powoduje akumulację dihydrotestosteron (DHT), i rozszczepiania powoduje komórki tkanki gruczołu aktywacji. DHT jest metabolitem testosteronu, podwyższenie poziomu hormonu prowadzi do zmniejszenia szybkości aktywacji i katabolizmu. W tym przypadku kobiet estrogenu, który jest obecny w organizmie każdego człowieka i stanowi zbiera rakotwórcze działanie na receptor estrogenu alfa tkankach prostaty. Czynnik wieku, więc wszyscy mężczyźni wchodzą w strefę ryzyka po 60-65 lat - stanowią one 2/3 przypadków.

Przyczyny pojawienia się nowotworu złośliwego w młodszym wieku:

 1. Niewydolność nadnerczy, która zmniejsza syntezę enzymów;
 2. otyłość - tkanka tłuszczowa zawiera aromatazy, syntetyzuje estrogen;
 3. nadmiar lub niedobór hormonów tarczycy;
 4. upośledzona funkcja wątroby;
 5. palenie, alkohol;
 6. nadmierne stosowanie dodatków do żywności, produktów wpływających na hormony;
 7. dziedziczne, czynniki genetyczne;
 8. zła ekologia.

Lekarze zauważają wzrost choroby u mężczyzn po 40-45 latach z powodu stresu. Stałe napięcie nerwowe powoduje nierównowagę hormonalną - pierwszą przyczynę nowotworów złośliwych.

Etapy gruczolakoraka gruczołu krokowego

Istnieje międzynarodowa klasyfikacja i system klasyfikacji Glisson. Schemat Whitmore:

 • T1 - początkowy. Brak charakterystycznych znaków, implicite diagnoza, niewielkie zmiany w analizach. Jest określany przez biopsję.
 • T2 - uszkodzenie części gruczołu i kapsułki. Zdiagnozowana dobrze, badanie palpacyjne ujawni zmiany w narządzie.
 • T3 - aktywny wzrost guza. Stadium charakteryzuje się pokonaniem pęcherzyków, wysokim ryzykiem przerzutów.
 • T4 - choroba atakuje narządy płciowe, układ moczowy, układ pokarmowy, zwieracz, odbytnicę i inne narządy.
 • N1 - stopień granicy z klęską ścian i węzłów chłonnych małej miednicy.
 • N2 - wszystkie narządy, tkanki kostne podlegają zmianom, proces jest nieodwracalny, śmiertelny.

Gruczolakorak gruczołu krokowego według Gleasona:

 1. G1 - formacja składa się tylko z jednorodnych gruczołów o niepodzielnych jąderkach;
 2. G2 - komórki nowotworowe pozostają odizolowane, ale z dynamiką fuzji;
 3. G3 - zauważalna jest infiltracja zrębu, otaczających tkanek;
 4. G4 - gruczoły i tkanki są prawie całkowicie dotknięte atypowymi komórkami nowotworowymi;
 5. G5-guz jest formacją płytkową, nie można różnicować komórek - jest to rak anaplastyczny.

Istnieje możliwość oceny przebiegu choroby:

 • T1 (G1) 1-4 punktów - z szybką diagnozą jest dobrze traktowana.
 • T2 (G2) 5-7 punktów - umiarkowanie zróżnicowany rak, leczenie w 80% daje dobre wyniki.
 • T3-T4 (G3) - 8-10 punktów jest niedrobnokomórkowym gruczolakorakiem z przerzutami do pobliskich narządów, niekorzystne prognozy.

Ważne! Najczęstszą postacią jest gruczolakorak gruczołu krokowego gruczołu krokowego. Co to jest? Patologia charakteryzująca się dużymi wymiarami, mnogością przerzutów, ale objawy kliniczne pojawiają się tak późno, że środki diagnostyczne we wczesnych stadiach nie działają. Niejawne objawy są podobne do zapalenia gruczołu krokowego, więc pacjenci często przyjmują leczenie zapalenia gruczołu krokowego, nie sugerując rozwoju guza nowotworowego.

Objawy

Opóźnienie przejaw choroby i objawów w późniejszym etapie, kiedy prostaty jest spuchnięty do tego stopnia, że ​​zaczyna naciskać na cewki moczowej, gruczolakoraka uczynić jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób. Podstawowe znaki:

 • skargi na częste lub rzadkie skłonności do oddawania moczu;
 • osłabienie głowy odrzutowca;
 • uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza;
 • bolesność procesu;
 • nietrzymanie moczu - mimowolne oddawanie moczu lub nietrzymanie moczu z powodu wprowadzenia guza do szyi pęcherza moczowego.

Jeśli nie wyleczysz choroby, wraz ze wzrostem formacji pojawiają się następujące objawy:

 1. krwiomocz - krew w moczu;
 2. hemospermia - krew w nasieniu;
 3. zaburzenia erekcji lub całkowity brak funkcji;
 4. ból o różnej intensywności w odbycie, pachwinie, podbrzuszu, kręgosłupie, charakter bólów ciągnie się, nużąco.

Obrzęk kończyn dolnych, brak apetytu, gwałtowny spadek masy ciała, osłabienie, zmęczenie, ból gardła - oznaki przerzutu guza. Badanie laboratoryjne ujawni, między innymi, niską liczbę czerwonych krwinek.

Przyczyną wszystkich objawów jest proces zapalny w gruczole krokowym, proliferacja tkanki. W celu prawidłowego zdiagnozowania i przepisania schematu leczenia wymagane będzie kompleksowe badanie specjalisty.

Leczenie gruczolakoraka prostaty

Pomimo wielu patologii możliwe jest pokonanie raka gruczołu krokowego - prognoza przeżycia jest bardzo dobra. Radykalne leczenie chirurgiczne daje gwarancje w 95% przypadków. Ale tylko jeśli rak prostaty jest dotknięty przez guz w pierwszym stopniu rozwoju.

Teraz o innych etapach:

 1. Drugi stopień to leczenie chirurgiczne, a następnie rehabilitacja. Postać jest odwracalna.

Ważne! Metoda chirurgiczna polega na usunięciu prostaty, części cewki moczowej, szyi pęcherza.

 1. Trzeci etap, który Gleason definiuje jako G3-4, wymaga blokowania androgenów (kastracja) i sesji radioterapii.
 2. Na ostatnim etapie pacjent przechodzi blokadę androgenową. W przypadku braku skuteczności stosuje się radioterapię ogniskową, terapię lekami z włączeniem Flucyny, Estracytu, Chloru - utrudniającego rozprzestrzenianie się huraganu.

Ważne! Badanie podstawowe przeprowadza urolog. Następnie leczenie kontynuowane jest u androloga, który dowie się, na ile choroba ta jest dotknięta chorobą, będzie przepisywać lekie.

Aby wyjaśnić rokowanie, rak prostaty wymaga specjalnego leczenia:

 • Basaloid jest gatunkiem niskiego stopnia z szybką proliferacją tkanek. Metastazy nie są tworzone. Terapia z estrogenem, progesteronem. Charakterystyczna manifestacja: niedrożność kanałów moczowych, miejscowa ekstraprosta.
 • Ploskokletochny - agresywny i nieczęsty rak, występujący w 0,6% przypadków. Grupa ryzyka - mężczyźni od 48 lat. Prowokującą przyczyną może być schistosis. Charakteryzuje się przerzutami do kości, gdzie natychmiast pojawia się ból. Niewydolność radioterapii, hormonalna, chemioterapia jest potwierdzona klinicznie. Leczenie: całkowite wycięcie uretrektomii, prostatektomia.
 • Gruczolakorak gruczołowy dotyka nabłonka gruczołowego prostaty i / lub strefy przejściowej gruczołu krokowego. Charakteryzuje się wieloma zmianami ogniskowymi, dużymi ilościami mucyny w komórkach nowotworowych. Objawy ostatniego stadium: ból odbytu, kręgosłup.
 • Wysoce zróżnicowany rak jest "drugi" pod względem liczby chorób. Przetrwanie pacjentów jest znacznie większe niż w jakimkolwiek innym typie onkologii prostaty.
 • Low-grade oncology jest umiarkowaną chorobą, zgodnie z systemem punktacji 5-7, leczenie zależy od klinicznego obrazu patologii.

Prognozy i zapobieganie

Jeśli rozpoznano raka prostaty, rokowanie zależy bezpośrednio od rodzaju choroby i jej rozwoju. Od pierwszego do trzeciego stopnia przeżywalność jest wyższa niż 68-75%. Jednak w ostatnich 4 etapach leczenie ma na celu jedynie powstrzymanie ataków bólu i zapewnienie pacjentowi tak spokojnej opieki. Patologia rozprzestrzenia się po całym ciele, a konsekwencje są już nieodwracalne.

Żywotność po terapii:

 • Niski nowotwór T1 - 50% pacjentów żyje co najmniej 6-7 lat;
 • W etapie T2 - żyj do 5 lat, 50% mężczyzn;
 • W stadium T3 25% pacjentów nie przeżywa do 5 lat;
 • Ten drugi etap prowadzi do szybkiej śmierci, około roku, nie więcej niż 4-5% pacjentów żyje.

Onkologia nie będzie werdyktem, jeśli zastosujesz środki zapobiegawcze. Bardzo zależy od menu i systemu żywnościowego: nadmiar czerwonego mięsa, tłuszcze, słodycze, mała mobilność, brak regularnego życia seksualnego, skłonność do picia (piwo) - ryzyko patologii u tych pacjentów jest wyższe o prawie 68%.

Dieta powinna zostać zmieniona, aby obejmowała:

 • warzywa (zwłaszcza pomidory);
 • fasola;
 • owoce;
 • produkty pełnoziarniste;
 • orzechy;
 • Owoce dzikiej róży, rokitnik zwyczajny i jagody.

Powróć do normalnego życia seksualnego, dożyj alkoholu, zmniejsz palenie papierosów, uprawiaj sport i zdaj rutynowe badania u lekarza - to wszystko zasady pozwalające uniknąć przedwczesnej śmierci z powodu raka prostaty.

Co to jest gruczolakorak gruczołu krokowego

Gruczolakorak gruczołu krokowego jest nazywany nowotworem komórkowym. Choroba ta jest trudna do leczenia, dlatego powoduje śmierć wielu starszych mężczyzn. Najczęściej gruczolakorak, który znajduje się w gruczole krokowym, rozpoznaje się u pacjentów w wieku powyżej 50 lat. Może zmniejszyć życie człowieka o 9 lat. Prognozy dotyczące leczenia tej patologii zależą bezpośrednio od tego, jak szybko rozpoczęto terapię i jak poważne zmiany zachodziły w organizmie od momentu choroby.

Co to jest?

Główne objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby można zobaczyć, zapoznając się z odpowiednią sekcją w ICD 10. Jest ona umieszczana pod kodem C00-D48. Patologia rozwija się z powodu szybkiego zwyrodnienia komórek łagodnych w komórkach złośliwych. Z czasem nowotwór rozprzestrzenia się na sąsiednie tkanki. Tylko na czas leczenie pomaga zapobiegać temu procesowi i ograniczać proliferację patogennych komórek za pomocą kapsułki prostaty.

W przypadku przerzutów choroba rozprzestrzenia się do węzłów chłonnych, które znajdują się w obszarach biodrowych i zaotrzewnowych. Również komórki złośliwe można rozszerzyć metodą hematogenną. W tym przypadku ich pojawienie się w tkance kostnej.

Początkowo choroba atakuje tylko gruczoł krokowy. W pierwszych stadiach gruczolakorak gruczołu krokowego wygląda jak węzeł składający się z komórek rakowych.

Na początkowych etapach komórki nowotworowe są zlokalizowane tylko w gruczole

Przyczyny

Dzięki tej diagnozie mężczyźni w starszym wieku stają przed różnymi przyczynami. Czynniki, które powodują powstawanie nowotworu złośliwego są podobne dla tej choroby i dla prawidłowego raka. Najczęściej ten wynik jest spowodowany brakiem równowagi układu hormonalnego i nieprawidłową interakcją hormonów z różnymi strukturami ciała.

Lekarze twierdzą, że tę chorobę prostaty z przerzutami można znaleźć u młodych mężczyzn. Przypisują to odchylenie następującym czynnikom:

 • Niewydolność kory nadnerczy. To naruszenie prowadzi do nieprawidłowego działania syntezy aromatazy. Enzym ten jest odpowiedzialny za przekształcanie testosteronu w estrogen;
 • Nadmierna waga. Tkanka tłuszczowa ma w swojej kompozycji aromatazę. W tym przypadku enzym jest zaangażowany w syntezę estrogenu z cholesterolu. Z powodu nadwagi męskie ciało jest przez to przesycone;
 • Naruszenie wątroby. Organ ten bierze udział w metabolizmie różnych hormonów;
 • Brak lub nadmiar hormonów tarczycy;
 • Nadużywanie napojów alkoholowych;
 • Palenie;
 • Nadużywanie żywności wpływającej na zawartość niektórych hormonów w organizmie;
 • Czynnik dziedziczny;
 • Zakwaterowanie w miejscach o szkodliwej ekologii.

Każda z tych przyczyn prędzej czy później może doprowadzić do niekorzystnego wyniku.

Połowa czynników prowokujących jest związana z niewłaściwym sposobem życia

Symptomatologia

Na początkowym etapie rozwoju wielu mężczyzn nawet nie wie o swoim raku. Wszystko dlatego, że przez jakiś czas był całkowicie bezobjawowy. W takiej sytuacji możliwe jest wykrycie naruszeń gruczołu krokowego tylko podczas rutynowego badania z lekarzem.

Choroba, która może wystąpić z przerzutami do kości, ma taki kliniczny obraz:

 1. Opóźniony proces oddawania moczu;
 2. Poczucie ciężkości w pachwinie;
 3. Ból w kroczu;
 4. Regularne oddawanie moczu w celu oddania moczu, które nasila się w nocy;
 5. Nie pozostawiając uczucia niedostatecznie opróżnionego pęcherza.

Jeśli choroba powoduje przerzuty, wówczas do powszechnych objawów dołącza się chroniczne zmęczenie, osłabienie i ból kręgosłupa i stawów. Mężczyzna może mieć nietrzymanie moczu i upośledzone funkcje ruchowe kończyn górnych lub dolnych. Z reguły takie odchylenia obserwuje się na ostatnich etapach rozwoju gruczolakoraka prostaty.

Większość objawów łatwo można pomylić z objawami gruczolaka prostaty

Diagnostyka

Żeby ekspert mógł odkryć złośliwy nowotwór i określić stadium rozwoju choroby, powinien zapoznać się z wynikami analiz przekazanych przez pacjenta i działaniami diagnostycznymi. Do stwierdzenia tej diagnozy wymagane są następujące metody badawcze:

 1. Zbierając anamnezę nie tylko pacjenta, ale także członków jego rodziny, którzy mogliby cierpieć z powodu takich naruszeń;
 2. Odbytnicze badanie prostaty przez badanie dotykowe;
 3. Analiza moczu i krwi;
 4. Badanie surowicy na antygen specyficzny dla prostaty. Jest to nazwa konkretnego białka wytwarzanego przez komórki złośliwe;
 5. Uroflowmetria. Pomaga ustalić szybkość oddawania moczu;
 6. Urografia przeglądu i typu wydalniczego;
 7. Transrealistyczne badanie ultrasonograficzne prostaty;
 8. Ultradźwięki narządów jamy otrzewnowej;
 9. MRI;
 10. Limfografia;
 11. Laparoskopowa limfadenektomia;
 12. Histologiczne badanie tkanki nowotworowej.

Z kim się skontaktować

Rozpoznanie i leczenie gruczolakoraka prostaty wykonuje urolog i onkolog.

Jak sprawdzić

Najdokładniejsze informacje o stanie pacjenta zapewniają takie metody badawcze, jak ultrasonografia prostaty i biopsja dotkniętej tkanki.

Ultradźwięki mogą wykryć obecność guza, a biopsja - rodzaj jego komórek

Jakie testy są potrzebne

Do badania stanu gruczołu krokowego niezbędna jest analiza jej tajemnicy.

Odmiany

Istnieje klasyfikacja, która dzieli gruczolakoraka gruczołu krokowego na kilka odrębnych gatunków. Lekarze rozróżniają kilka grup choroby:

 • Wysoce zróżnicowany gruczolakorak. Na tym etapie rozwój nowotworu rozwija się stosunkowo wolno. Dlatego często nie objawia się klinicznie. Jeśli chodzi o prognozę, w tym przypadku jest to korzystne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia całkowite odzyskanie osiąga się w 95% przypadków;
 • Nisko zaawansowany gruczolakorak. Ten typ guza jest uważany za najbardziej agresywny. Jego komórki bardzo szybko rozprzestrzeniają się na sąsiednie tkanki. Patologiczne procesy zachodzące w tym czasie są nieodwracalne. Na tym etapie lekarze obserwują raka przerzutowego. Prognozy z tą diagnozą będą niekorzystne;
 • Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak prostaty. Charakteryzuje się umiejscowieniem złośliwego nowotworu w odbycie. Choroba może mieć pozytywne rokowanie dotyczące powrotu do zdrowia, jeśli mężczyzna w odpowiednim czasie rozpocznie odpowiednie leczenie.

Leczenie dobierane jest w zależności od rodzaju różnicowania. Wskaźnik ten wpływa również na rokowanie powrotu do zdrowia.

Są to główne grupy gruczolakoraka. Ale rozróżnij i inne rodzaje chorób:

 • Drobny gruczolakorak w prostacie. Znajduje się w kilku miejscach w tym samym czasie. Utworzone nowotwory będą stopniowo rozszerzać się i gęstnieć. W wyniku ich połączenia pacjent będzie miał jeden duży guz w gruczole krokowym. Ta forma choroby nie daje się odczuć aż do trzeciego stopnia rozwoju. Guz jest trudny do odczuwania podczas badania palpacyjnego. Jednak prognozy dotyczące jej leczenia nie są najkorzystniejsze;
 • Wyczynowy gruczolakorak. Nazwa takiego guza wynika z faktu, że jego komórki, z pewnymi metodami barwienia, prawie nie dostrzegają barwnika. Dlatego ich nasycenie kolorem jest bardzo słabe;
 • Ciemnokomórkowy gruczolakorak. Jej komórki mogą plamić w ciemniejszym odcieniu z powodu silnej absorpcji barwnika.

Gruczolakorak jest podzielony na odmiany, schemat leczenia i rokowanie dla nich mogą być różne

Rozróżnić gruczolakoraka gruczołu krokowego przez jego lokalizację. Na tej podstawie są:

 • Drobny guz. Pojawia się w kilku strefach naraz. Małe pieczęcie mogą występować niemal w całym gruczole;
 • Guz na dużą skalę. Jest zlokalizowany w tylnej części prostaty i tylko w jednym miejscu.

Przed przystąpieniem do wyboru leku, lekarz musi dokładnie określić, jakiego rodzaju nowotworem jest rak pacjenta.

Leczenie

W gruczolakoraku prostaty leczenie jest wybierane na podstawie wyników testów po przeprowadzeniu przez pacjenta procedur diagnostycznych. Współczesna medycyna oferuje kilka sposobów zwalczania złośliwego procesu, z którego cierpi gruczoł krokowy:

 1. Interwencja operacyjna. Jest to najskuteczniejsza metoda usuwania guza. Aby go usunąć, konieczne jest usunięcie samego ubytku wraz z kilkoma zlokalizowanymi tkankami, które mogą zostać zainfekowane. Jeśli guz jest mały, istnieje możliwość zachowania podstawowych funkcji gruczołu;
 2. Radioterapia. Ta procedura jest bardzo rzadko przepisywana ze względu na ogromną liczbę działań niepożądanych. Charakteryzuje się umiarkowaną skutecznością w odniesieniu do choroby;
 3. Chemioterapia. Technika ta pozwala niszczyć komórki złośliwe i hamować ich wzrost. Taki efekt wywiera na nich toksyny zawarte w lekach przeznaczonych do leczenia raka;
 4. Terapia hormonalna. Dzięki tej procedurze w organizmie powstaje blokada androgenowa, która nie pozwala na wzrost guza.

W rzadkich przypadkach lekarze przepisują ablację za pomocą ultradźwięków, krioterapii i innych podobnych technik.

Prognoza

Bardzo trudno jest powstrzymać rozwój nowotworu przerzutowego na ostatnim etapie rozwoju. Pacjenci z tą diagnozą spodziewają się rozczarowującej prognozy.

Komplikacje

Głównym powikłaniem gruczolakoraka gruczołu krokowego są przerzuty. Prognozy dotyczące takiego leczenia choroby będą niekorzystne. Metastazy mogą wpływać na:

Pojawienie się przerzutów znacznie pogarsza rokowanie powrotu do zdrowia

Wiele powikłań często występuje w okresie pooperacyjnym. Po usunięciu guza u mężczyzny mogą pojawić się następujące rodzaje złego samopoczucia:

 • Stagnacja płynu limfatycznego w tkankach;
 • Ból w podbrzuszu, który rośnie wraz z wysiłkiem;
 • Występowanie skrzeplin w nogach;
 • Nietrzymanie moczu;
 • Naruszenie procesu ewakuacji jelit;
 • Zaburzenia erekcji.

Aby pozbyć się bolesnych warunków, pomaga odpocząć i odpocząć. Również pacjenci po operacji powinni stosować specjalne odżywianie i od czasu do czasu wykonywać lekkie ćwiczenia fizyczne.

W okresie rehabilitacji mężczyzna, który doświadczył operacji gruczołu krokowego może zostać zaburzony przez następujące komplikacje:

 • Reakcje alergiczne;
 • Zakaźne uszkodzenie narządów;
 • Niepłodność;
 • Naruszenia w pracy narządów układu sercowo-naczyniowego.

W następnych latach po operacji wielu pacjentów ma problemy z oddawaniem moczu.

Aby uniknąć dalszego pogorszenia sytuacji problemowej, mężczyźni muszą uważnie monitorować swoje zdrowie. Choroby takie jak gruczolakorak powinny być leczone w początkowej fazie rozwoju. Tylko w tym przypadku pacjent może liczyć na powrót do zdrowia.

Każdy lekarz zaoferuje ci szereg sposobów leczenia zapalenia gruczołu krokowego, od błahych i nieskutecznych, po radykalne

 • możesz regularnie brać udział w kursie z tabletkami i masażem odbytniczym, wracając co sześć miesięcy;
 • możesz zaufać ludziom i wierzyć w cud;
 • idź na operację i zapomnij o życiu seksualnym...

Gruczolakorak prostaty

Gruczolakorak gruczołu krokowego - jako rodzaj raka występuje najczęściej w populacji mężczyzn i stanowi prawie 90% wszystkich przypadków raka prostaty.

Istnieje gruczolakorak gruczołu krokowego z komórek nabłonka gruczołowego. W pewnych warunkach komórki zaczynają tracić swoje zróżnicowanie. Od tego momentu zaczyna się ich aktywna proliferacja. Najczęstszą postacią raka jest groniaste (95%).

Gruczolakorak gruczołu krokowego, co to jest? Gatunki ginarskie - czyli typowe, dlatego diagnozuj je, jak rak gruczołu krokowego. Rak prostaty rozpoznaje się in situ (w pierwszym etapie) według kodu ICD -10-D07.5, nowotworu prostaty-C61.

Rak gruczołu krokowego rozwija się z nabłonka przewodów prostaty. Przejawia się w objawach zależnych od stadium raka prostaty.

Rak, podobnie jak inna onkologia gruczołu krokowego w pierwszych stadiach rozwoju, nie wykazuje niespokojnych objawów, można go zobaczyć tylko wtedy, gdy wzrasta poziom PSA we krwi.

Rak prostaty innych gatunków jest mniej powszechny i ​​zaczyna się rozwijać nie z gruczołów prostaty, w przeciwieństwie do gruczolakoraka. Może to być chłoniak, rak nabłonka dróg moczowych, płaskonabłonkowa neuroendokrynna onkogeneza.

Rodzaje gruczolakoraka prostaty

Ważne jest, aby wiedzieć! Rak ma postać gruczołowo-torbielowatą, gruźliczą, aznar, brodawkowatą, wielkokomórkową lub śluzową.

Gruczolakorak gruczołu krokowego gruczołu krokowego ma dużą skalę i jest drobnoustrojowy. Obie formy są formą raka prostaty.

1. Fine-Acetic gruczolakorak gruczołu krokowego - odnosi się do najczęstszego typu gruczolakoraka. Stanowi 92-95% wszystkich nowotworów prostaty. W strefie przejściowej gruczołu krokowego - występuje w 20%. Wielopunktowe ogniska ze zwiększoną ilością mucyny zaczynają rosnąć. Powstaje z nabłonka małych zrazików - akiny prostaty. W strefie peryferyjnej kilka małych onkogenów jednocześnie kiełkuje, dążąc do połączenia w litym guzie, który produkuje mucynę. Często rozwija się bez wypełniania (nakładania) kanału, który usuwa mocz.

2. Gruboziarnisty gruczolakorak składa się z dużych gruczołowych formacji onkologicznych. W wyniku badania mikroskopowego odnotowano komórki cylindryczne z cytoplazmą, wyściełające gruczoły. Cytoplazma jest w stanie intensywnie barwić komórki. Wydłużone jądra znajdują się w części podstawowej. Są obdarzone hiperchromicznym charakterem, umiarkowanie wyraźnym polimorfizmem, dużymi rozmiarami i intensywnym ubarwieniem. Prognozy dotyczące gruczolakoraka gruczołu krokowego na dużą skalę obiecują rozczarowanie ze względu na nietypową strukturę i wysoką złośliwość nowotworu.

3. Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak prostaty jest drugim krokiem wśród nowotworów onkologicznych prostaty. Jest wykrywany przy wzroście PSA i diagnozie palca w tylnej części gruczołu i przypisać 5-7 punktów za Gleasona. Po leczeniu daje pozytywne rokowanie.

4. Wysoce zróżnicowany gruczolakorak prostaty ustępuje tylko małej chorobie mężczyzn. Podzielony na papillary śluzowego i kribroznuyu endometriodnyh, szlam, gruczołów-torbielowate i stałej, gąbczastej gruczolakoraka. Te rodzaje komórek gruczolakoraka zmiana (różnicowania) słaby, rosną wolniej, mają numery Gleason skali 1-5. Po rozpoczęciu szybkiego leczenia choroba obiecuje korzystne rokowanie.

5. Jeśli komórki onkogenezy nie nadają się do różnicowania i są polimorficzne, to jest niski stopień gruczolakorak prostaty, przeżycie po leczeniu jest niskie ze względu na:

 • warstwowa struktura guza;
 • szybkie kiełkowanie w sąsiednich narządach;
 • aktywne przerzuty raka prostaty.

W skali Gleasona otrzymuje 8-10 punktów. Wymaga aktywnego kompleksowego leczenia, a także leczenia raka prostaty.

6. Wyczyść komórkę gruczolakorak można odróżnić słabym wybarwianiem komórek barwnikiem podczas analizy histologicznej.

7. Have ciemno-komórkowe Natomiast gruczolakorak gruczołu krokowego jest zabarwiony na ciemniejszy kolor ze względu na większą absorpcję barwnika przez komórki.

Wśród rzadkich typów gruczolakoraka prostaty można nazwać: krzywe, endometrioidalne, gruczołowo-torbielowate i śluz.

Przyczyny i objawy

Od 35 roku życia mężczyźni powinni szczególnie uważać na swoją dietę, stan zdrowia, styl życia. Oprócz dziedzicznej predyspozycji przyczyną gruczolakoraka może być:

 • zaburzona równowaga mikroelementów;
 • choroby zapalne w przewlekłym stadium przebiegu;
 • określony wirus;
 • naruszenie hormonalnego tła ciała.

Objawowy gruczolakorak może ukrywać się za objawami gruczolaka prostaty, więc nie należy lekceważyć najmniejszych objawów i skonsultować się z lekarzem, jeśli:

 • częste zapotrzebowanie na oddawanie moczu;
 • pieczenie i pozostałości moczu w pęcherzu moczowym;
 • zatkane i przerywane oddawanie moczu;
 • słaby strumień moczu, który wymaga napięcia mięśni brzucha;
 • trudności z zatrzymaniem moczu;
 • problem z erekcją i bolesnym wytryskiem;
 • nasienie w moczu lub krew w nasieniu;
 • ból w kroczu i odbycie;
 • nacisk na krocze;
 • ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i kończyn dolnych.

Leczenie gruczolakoraka prostaty

Leczenie gruczolakoraka prostaty, a także leczenie raka gruczołu krokowego, obejmuje w swoim kompleksie:

 • usunięcie raka przez prostatektomię (klasyczną, laparoskopową lub przy użyciu robota Da Vinci);
 • endoskopowa prostatektomia, która skraca czas operacji i powrotu do zdrowia po operacji;
 • narażenie na ultradźwięki o wysokiej intensywności, skoncentrowany HIFU;
 • brachyterapia (napromienianie od wewnątrz, biorąc pod uwagę poziom PSA i objętość gruczołu);
 • radioterapia - z ukierunkowanym naświetlaniem guza;
 • Krioterapia - aby zniszczyć guz przez zamrożenie;
 • chemioterapia i terapia hormonalna;
 • odżywianie z rakiem prostaty;
 • ludowe leczenie raka prostaty.

W przypadku rozpoznania gruczolakoraka gruczołu krokowego leczenie hormonalne wiąże się na późniejszych etapach rozwoju nowotworu na tle napromieniania i leczenia metodami ludowymi. Chemia jest często stosowana w przypadku niezróżnicowanych nowotworów.