Główny
Objawy

Rak prostaty z przerzutami do kości: kliniczne objawy przerzutów do innych narządów

Rak prostaty jest złośliwym nowotworem, który rozwija się z komórek nabłonkowych tkanki gruczołowej. Rocznie znaczny wzrost zachorowalności odnotowywany jest na całym świecie.

Wśród patologii onkologicznych w wielu krajach, prawie osiągnął trzecie miejsce w swoim rozpowszechnieniu, ustępując jedynie rakowi płuc i przewodu pokarmowego. Około co piąty pacjent z rakiem prostaty, proces kończy się śmiercionośnym rezultatem.

Objawy guza w gruczole krokowym

W początkowych stadiach choroby nie ma objawów klinicznych.

Pojawiają się one w późniejszych fazach rozwoju raka gruczołu krokowego i są reprezentowane przez:

 • Zaburzenia dizuricheskie, co wskazuje na obecność przeszkód cewki moczowej i podstawy nowotworu pęcherza (słaby strumień moczu, fałszywe pragnienia w toalecie, uczucie niewystarczającą opróżnianie pęcherza, nietrzymanie moczu);
 • bolesne odczucia w podbrzuszu, kroczu, nad łono;
 • krwiomocz (obecność krwi w moczu);
 • hemospermia (obecność krwi w płynie nasiennym);
 • zaburzenia erekcji;
 • poważna utrata wagi;
 • gorączka niskiego stopnia;
 • ogólne osłabienie, zwiększone zmęczenie.

Proces przerzutów do innych narządów w raku gruczołu krokowego

Jednym z niebezpieczeństw, jakie stwarza nowotwór złośliwy, jest proces przerzutów (ruch onkoceli wzdłuż krwi lub naczyń limfatycznych) do innych narządów i tkanek. Mogą to być regionalne węzły chłonne lub odległe struktury. Regionalne węzły chłonne w tym przypadku to te zlokalizowane w jamie miednicy mniejszej niż podział wspólnej tętnicy biodrowej na prawą i lewą gałąź.

Odległe przerzuty najczęściej dotykają tkanki kostnej, rzadziej szyi szyjki, jelita grubego, płuc, mózgu, skóry, wątroby i innych grup węzłów chłonnych. Rak gruczołu krokowego z przerzutami w obrębie kości miedniczej, kręgosłupa, żeber, miednicy lub kończyn dolnych odpowiada za 85% całkowitej liczby przerzutów.

Objawy kliniczne

Występowanie przerzutów można oceniać w dotkniętym narządzie do rozwoju bólu na wygląd dolnego obrzęk kończyn dolnych (lymphostasis występuje), objawy neurologiczne zaburzenia paraplegii (czułość), niedokrwistość, mocznicę, kacheksję. Zmniejszy się również funkcja dotkniętego narządu. W przypadku tej wątroby - wystąpią objawy niewydolności wątroby, zaburzenia metabolizmu bilirubiny, synteza wielu ważnych związków, w tym czynników krzepnięcia.

Przerzuty do mózgu powodują zawroty głowy, silne bóle głowy, utratę pamięci, koncentrację uwagi, niewyraźne widzenie, omdlenie. Rak prostaty z przerzutami w kościach kręgosłupa charakteryzuje się bólem, deformacją kręgów, objawami ucisku rdzenia kręgowego.

Przerzuty do raka prostaty: lokalizacja i leczenie na etapie progresji

Przerzuty do kości miednicy są najczęstszą patologią, najprawdopodobniej ze względu na bliskość. Mniej powszechna jest klęska kości biodrowej. Głównym objawem klinicznym patologii jest silny zespół bólowy. Wraz z biegiem choroby dochodzi do zniszczenia komórek, naruszenia architektury ich struktury, a kości stają się kruche, podatne na patologiczne złamania.

Diagnostyka

Przerzuty w lokalizacji raka prostaty w kręgosłupie i kościach są najczęściej wykrywane podczas scyntygrafii szkieletu.

Osteoscintigraphy polega na wprowadzeniu do organizmu badanego specjalnego preparatu farmaceutycznego zawierającego znakowane radioizotopy, a następnie monitorowaniu jego dystrybucji i akumulacji w kościach.

Badanie to nie jest przeznaczone dla pacjentów, którzy nie mają klinicznych objawów ze strony układu kostnego i poziomu PSA mniejszego niż 20 ng / ml z wysoce i umiarkowanie zróżnicowaną postacią raka.

W innych przypadkach przydatna może być radiografia uszkodzonego kręgosłupa i kości. W przypadku wątpliwych wyników stosuje się tak zwany PET CT (pozytonowa tomografia emisyjna / tomografia komputerowa) z 11C-choliną, 18F-fluorkiem. Badanie sugeruje również wprowadzenie produktu radiofarmaceutycznego do pacjenta. Metoda charakteryzuje się wysoką dokładnością i informatywnością.

Czasami, jeśli niemożliwe jest wykonanie poprzednich badań, stosuje się MRI (rezonans magnetyczny) kręgosłupa, miednicy, biodra lub całego ciała.

Pośrednio obecność przerzutów w kościach może również wskazywać pewne wskaźniki laboratoryjne. Na przykład wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej w osoczu krwi jest wykryty u większości pacjentów.

Metody leczenia

Przerzuty w lokalizacji raka prostaty w tkance kostnej wymagają długotrwałego i kompleksowego leczenia. Jego rodzaj i czas trwania zależy od ciężkości stanu, liczby zmian i tak dalej.

Radioterapia

Jedna z radykalnych metod leczenia, która pozwala na niszczenie komórek nowotworowych, dzięki czemu wzrasta odsetek przeżycia chorych. Jest najczęściej stosowany w połączeniu z hormonoterapią. Podczas leczenia napromienianiem męskie ciało otrzymuje pewną dawkę promieniowania jonizującego skierowanego specjalnie na zaatakowany obszar.

Istnieje kilka rodzajów radioterapii:

 • pilot (najczęściej);
 • korpuskularny;
 • kontakt, w tym reklamy pełnoekranowe.

Podczas leczenia promieniowania możliwe jest całkowite wyleczenie pacjenta. Z reguły leczenie operacyjne nie jest wykonywane. Czas trwania radioterapii wynosi co najmniej 1,5-2 miesiące lub więcej. Pośród głównych wad są uszkodzenia jonizujące zdrowych komórek przez wiele zlokalizowanych tkanek. Również możliwe powikłania mogą pojawić się w postaci nietrzymania moczu, zaburzeń erekcji, biegunki, krwiomoczu, zwężenia cewki moczowej, krwawienia z odbytu.

Terapia hormonalna

Terapia hormonalna, jako niezależna metoda, praktycznie nie jest stosowana. Zwykle wiąże się to z radykalnym chirurgicznym usunięciem guza lub radioterapią. Głównym celem tej metody jest zmniejszenie w jak największym stopniu męskiego hormonu testosteronu w komórkach prostaty.

W takim przypadku niektóre leki mogą wpływać na jądra i zatrzymać produkcję testosteronu, ale w tym przypadku jego stężenie w osoczu krwi również spada.

Inne zmniejszają poziom tylko w gruczole krokowym, bez wpływu na całkowitą zawartość w surowicy.

Rodzaje leczenia hormonalnego:

 • orchidektomia;
 • stosowanie leków:
  • agoniści hormonu uwalniającego luteinę LHRH (Gozerelin, Leuprolid, Decapeptil, Buserelina);
  • antagoniści LHRH (Degareliksu);
  • terapia estrogenowa (dietylostilbestrol);
  • antyandrogeny (cyproteron, chlormadinon, flutamid).

W przypadku raka z przerzutami antyandrogeny są najczęściej przepisywane w schemacie maksymalnej blokady androgenicznej. Do działań niepożądanych należą: nudności, wymioty, niedokrwistość, upośledzona czynność wątroby, zmniejszona siła działania, ginekomastia.

Chemioterapia

Czasami u pacjentów z rakiem przerzutowym rozwija się oporność na leki hormonalne, a następnie większość specjalistów korzysta z chemioterapii. Do tej pory ogólnie przyjętą linią leczenia jest stosowanie cytostatyków, które blokują wzrost i rozwój komórek rakowych. Najczęściej badanymi i używanymi lekami tego obszaru są taksoter (docetaksel), kabazytaksel.

Chemioterapia jest wskazana pacjentom zarówno z objawami klinicznymi (objawowymi), jak i bezobjawowymi. Leki chemioterapeutyczne są przepisywane przez kursy zależne od reakcji organizmu na poprzednie podanie, obecność zespołu bólowego, poziom PSA i inne cechy.

Interwencja operacyjna

Leczenie chirurgiczne obejmuje całkowite usunięcie prostaty za pomocą pęcherzyków nasiennych i sąsiedniej części cewki moczowej. Zwykle stosowany u osób z korzystnym rokowaniem (oczekiwana długość życia przekracza 10 lat).

Najczęstszym rodzajem interwencji chirurgicznej jest radykalna retropubowa adenomektomia z obustronnym usunięciem węzłów chłonnych miednicy.

Powikłania radykalnej prostatektomii: zgon (0-1,2% przypadków), uszkodzenie odbytnicy, moczowody, zatorowość płucna, nietrzymanie moczu, zakrzepica żył kończyn dolnych, zaburzenia erekcji.

Przetrwanie pacjenta

Rokowanie ustala się na podstawie stadium choroby, poziomu PSA, różnicowania samego nowotworu i obecności przerzutów. Pięcioletnia przeżywalność pacjentów w stadium 1-2 po zabiegach chirurgicznych i radioterapii mieści się w zakresie od 70 do 90%. Po potwierdzeniu rozpoznania raka gruczołu krokowego na etapie przerzutów, średni czas trwania przed wystąpieniem progresji choroby, w zależności od leczenia, wynosi 2-3 lata.

Wraz z rozwojem opornego na hormony raka z dalszą wysoką aktywnością procesu, wskaźnik przeżywalności jest krótszy niż 12 miesięcy. Na tle chemioterapii u osób bezobjawowych czas przeżycia wynosi 21-22 miesięcy, natomiast u pacjentów z klinicznymi objawami przerzutów w kościach - do 14 miesięcy.

Przerzuty raka prostaty do kości: co i jak leczyć

Przerzuty w raku prostaty są stosunkowo częste. Problem polega na tym, że we wczesnych stadiach raka prostaty przebiega bezobjawowo, a jego wykrycie jest bardziej prawdopodobne w wyniku przypadkowego stwierdzenia. W trzecim etapie choroby większość pacjentów ma mikroprzerzuty.

Gdzie może być przerzut do guza, jakie jest rokowanie przeżycia u pacjentów z przerzutami raka gruczołu krokowego i czy chemioterapia jest skuteczna w tym przypadku? Przeczytaj w artykule.

Gdzie dolegliwości dolegliwości

Metastazy w raku prostaty rozprzestrzeniają się z krwią i przepływem limfy. Najczęściej spotykane są:

 1. Tkanka kostna, zwłaszcza kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy i kości miednicy.
 2. Wątroba.
 3. Światło.
 4. Węzły chłonne (biodrowe, podżołądkowe, blokujące).

Klinicznie, rak gruczołu krokowego z przerzutami do kości objawia się bólem w dotkniętych kościach. Ucisk korzeni nerwowych w guzie z przerzutami do kości powoduje objawy zapalenia korzeni nerwowych. Przerwy w płucach mogą, choć nie zawsze, towarzyszyć duszności i kaszlu. Rak gruczołu krokowego, przerzuty do węzłów chłonnych, powoduje obrzęk kończyn dolnych.

Statystyki przeżycia

Rokowanie w przypadku raka gruczołu krokowego z przerzutami do kości, narządami wewnętrznymi i węzłami chłonnymi jest niekorzystne z powodu upośledzenia funkcji dotkniętych narządów i toksycznego działania samego nowotworu. Pięcioletnie przeżycie pacjentów z trzecim stadium raka obserwuje się w 50-55% przypadków. Rak w 4. stadium z przerzutami do kości charakteryzuje się wyjątkowo niską długością życia. Pięcioletnie przeżycie powyżej 30% nie zostało udokumentowane w żadnym z badań. Przerzuty do kości zazwyczaj skracają długość życia do 1-3 lat.

Średnia długość życia pacjentów z chorobą nowotworową wynosi ponad 5 lat u 72-76% osób.

O wiele bardziej zachęcające są wyniki badań populacyjnych, w tym wszystkich pacjentów z rakiem prostaty (zarówno z przerzutami do kości i innych tkanek, jak i bez):

 • Średnia długość życia według badań ogólnoeuropejskich wynosi ponad 5 lat u 76% takich osób.
 • Na Wschodzie Europy i według rejestru nowotworów w St. Petersburgu pięcioletnia długość życia jest obserwowana u 72% pacjentów.

Całkowicie rosyjskie statystyki nie mogą pochwalić się tak wysokim odsetkiem osób, które przeżyły, przez 5 lat. Według rejestru ogólnorosyjskiego tylko 32,2% pacjentów z rakiem prostaty na dowolnym etapie przeżycia przekracza próg pięcioletni. Jednak liczby te nie są prawdziwe. Powodem takich rozbieżności z danymi światowymi jest to, że dane uzyskane w Rosji nie odzwierciedlają wskaźnika przeżycia, ale odsetek pacjentów z rakiem prostaty obserwowanych w przychodniach przez 5 lub więcej lat.

Według licznych danych, średnia długość życia osób z rakiem prostaty rośnie z każdym rokiem, co ułatwia postęp w diagnozowaniu i leczeniu tej choroby. Obserwuje się tendencję do wydłużania średniej długości życia zarówno u pacjentów młodych, jak i starszych.

Możliwości leczenia cytostatykami

Ponieważ rak prostaty jest nowotworem zależnym od hormonu, w większości przypadków wraz z metodami radykalnymi stosuje się kastrację hormonalną lub chirurgiczną w celu leczenia. Jednak w około 1/3 przypadków lekarze mają do czynienia z odpornością guza na leczenie hormonalne, co prowadzi do rozwoju jego ogólnych form, zdolnych do wytwarzania rozległych przerzutów. Pod tym względem chemioterapia raka gruczołu krokowego z przerzutami do kości i innych tkanek jest jedynym sposobem na zwalczanie rozprzestrzeniania się guza.

Chemioterapia w przypadku raka prostaty z przerzutami odbywa się za pomocą kursów. Stosuje się następujące leki:

 1. Docetaksel.
 2. Carbazitaxel.
 3. Taksan.
 4. Paclitaxel.
 5. Mitoksantron.
 6. Estramustyna.

Ponieważ leki te wpływają na szybko dzielące się komórki, niezależnie od tego, czy są one nowotworowe czy nie, chemioterapia ma znaczące skutki uboczne. Włosy, krew, wszystkie błony śluzowe i skóra cierpią. Wyniki chemioterapii są dość skromne. Wynika to z faktu, że komórki raka gruczołu krokowego dzielą się prawie w takim samym tempie jak te zdrowe, a toksyczne leki wpływają na złośliwy nowotwór w rzeczywistości nie bardziej intensywnie niż inne szybko odnawiające się tkanki organizmu.

W przypadku przerzutów jedynym sposobem walki z rakiem jest chemioterapia.

Według międzynarodowych badań, tylko chemioterapia docetakselem i kabazytakselem poprawia ogólną oczekiwaną długość życia pacjentów z rakiem prostaty. W badaniu klinicznym dotyczącym skuteczności chemioterapii, docetakselu, przeprowadzonego na 1000 pacjentach, odsetek pacjentów, których oczekiwana długość życia wynosił 1-3 lata, wynosił 18,6. Jednocześnie tylko 13,5% tych, którzy otrzymali chemioterapię z Mitoksantronem, przeżyło ten czas. W innym badaniu Cabazitaxel zwiększył przeżycie o 30% w porównaniu z mitoksantronem.

Zamiast kończyć

Zatem chemioterapia jako metoda leczenia raka gruczołu krokowego z przerzutami do kości lub narządów wewnętrznych jest obecnie metodą paliatywną, która może tylko przedłużyć życie pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty. Prognozowanie przewidywanej długości życia w krótkim okresie - 1-3 lat.

Przedłużenie życia w chemioterapii przez 5 lat lub dłużej jest możliwe tylko w przypadku niewielkiego odsetka przerzutowego raka prostaty. Jednak najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie dają nadzieję na bardziej pozytywną przyszłość.

Obecnie postęp naukowy w leczeniu przerzutowego raka gruczołu krokowego doprowadził do opracowania nowych leków, które nadal są testowane. Wśród nich:

 • Ipilimumab.
 • Denosumab.
 • Cabozantinib
 • Orteronel i in.

Poczyniono pewne postępy w dziedzinie immunoterapii. Przykładem takich osiągnięć jest szczepionka z własnych komórek dendrytycznych pacjentów Sipuleitzel-T, która została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w 2010 roku. Szczepionka, zgodnie z jej klinicznymi próbami, zwiększa oczekiwaną długość życia o 22-23% w porównaniu z placebo. Rozwój epigenetycznych, immunologicznych i molekularnych mechanizmów działania na komórki nowotworowe, być może, otworzy lekarzom szersze możliwości leczenia chorób onkologicznych niż zwykła chemioterapia cytostatykami.

Oczekiwana długość życia pacjenta z przerzutami do kości

Eksperci ustalili, że tkanka kostna jest jedną z najbardziej podatnych struktur ciała ludzkiego na wzrost nowotworowy. Najczęściej - to wtórne uszkodzenie, przerzuty. Trudno jest ocenić oczekiwaną długość życia z przerzutami do kości - konieczne jest wzięcie pod uwagę wielu współistniejących czynników, na przykład wieku choroby onkologicznej, całkowitej liczby wtórnych miejsc raka. Jednak najczęściej prognoza jest niekorzystna.

Przyczyny pojawienia się przerzutów

Praktycznie z każdym nowotworem złośliwym komórki nowotworowe przenikają do struktur kostnych. Powodem tego procesu jest dość dobry dopływ krwi. Jednak nie wszystkie kości są jednakowo podatne na powstawanie ognisk nowotworowych. Najczęściej dotyczy to tylko największego z nich. Wszakże im większa kość, tym więcej składników odżywczych dostaje do łożyska naczyniowego.

Komórka nowotworowa z pierwotnego guza może wyjść tylko wtedy, gdy osiągnie dojrzałość i zacznie uwalniać przerzuty - jest to etap 3b-4 procesu onkologicznego. Na tym tle, mechanizmy obronne ludzkiego ciała są już tak osłabione, że komórki obronne nie są już w stanie poradzić sobie z procesem patologicznym.

Znacząco skraca życie pacjenta i brak odpowiedniej kompleksowej terapii przeciwnowotworowej. Jeśli istnieje wiele przerzutów w strukturach kostnych, tylko jedna z metod - chemioterapia, radioterapia - nie wystarcza - powinny działać w kompleksie.

Objawy przerzutów i długowieczność z nimi

Oprócz głównych objawów klinicznych, u pacjentów z nowotworem występują również bolesne impulsy, zwiększenie intensywności i czasu trwania, ograniczona ruchliwość w obszarze ciała dotkniętego rakowym ogniskiem oraz inne objawy wskazujące na tworzenie wtórnych procesów nowotworowych.

Patogeneza przerzutów do kości i rokowanie oczekiwanej długości życia mogą się znacznie różnić - zależy bezpośrednio od lokalizacji nowotworu złośliwego, jego struktury, a także od procesu onkologicznego:

 • Podczas diagnozowania raka komórek nerkowych przerzuty do kości będą manifestować bolesne impulsy w obszarze, w którym rzutowany jest nowotwór dotknięty nowotworem. Jeśli patologiczny proces doprowadził do złamania i ucisku nerwów rdzeniowych, droga życia osoby znacznie się skróciła.
 • Klęska struktur nowotworu płuc jest często komplikowana przez przerzuty do kości, szczególnie w piersiowej części kręgosłupa, a także żebra, czaszki i elementy miednicy. Szczególne niebezpieczeństwo polega na tym, że najczęściej nie ma pierwotnej symptomatologii, a bolesne impulsy pojawiają się nawet przy gigantycznych rozmiarach ognisk. Charakterystyczną cechą tej postaci raka jest stan hiperkalcemii, któremu towarzyszą wyraźne suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, wielomocz.
 • Rakowe zmiany w tkance piersi często powodują powikłania w postaci przerzutów do różnych obszarów kości - od kręgosłupa do czaszki i kończyn dolnych. Aby żyć z takim stanem, osoba może jeszcze kilka miesięcy, rzadziej lat, ale jakość życia jest znacznie zmniejszona - osoba martwi się o ciągłe bóle, poważne osłabienie, brak apetytu, znaczną utratę wagi.
 • W męskiej części ludzkości jednym z najczęstszych wariantów raka jest nowotwór złośliwy w tkankach prostaty. Oprócz trudności z opróżnianiem pęcherza i dysfunkcją seksualną, w kości miednicy i w okolicy lędźwiowej kręgosłupa będą występować przerzuty. Towarzyszy temu intensywny zespół bólowy.

Aby sporządzić kompletny obraz tego, co dzieje się w ciele chorego na raka, zaleca się specjalistę przeprowadzenia zestawu procedur diagnostycznych. Dopiero po otrzymaniu pełnej informacji możliwe jest sporządzenie prognozy w każdym przypadku.

Lokalizacja przerzutów i przeżycie

Pod wieloma względami eksperci kierują się prognozami - ilu żyją z przerzutami, w tym czy innym onkologicznym dla ich lokalizacji w strukturach kostnych.

Podczas diagnozowania przerzutów w strukturach kręgosłupa ryzyko tworzenia zespołu ucisku - patologiczne złamanie kręgów kręgowych z późniejszym przeniesieniem włókien nerwowych jest duże. Na tym tle są różne pareses i paraliż. Osoba traci możliwość samodzielnego poruszania się i samoobsługi. Ogólnie rzecz biorąc, tworzy się korzystne tło do tworzenia innych patologii somatycznych, prowadząc ostatecznie do zgonu.

Przerzuty do kości miednicy i stawów biodrowych - częste powikłania raka prostaty i jajnika, a także struktur tarczycy i wątroby, płuc. Jeśli liczba ognisk wtórnych jest duża, struktura tkanki kostnej jest znacznie upośledzona i ponownie pojawia się zagrożenie patologicznymi złamaniami i unieruchomieniem onkologicznym, co zmniejsza życie człowieka.

Kończyny zajmują trzecią linię w rankingu stref, w których komórki nowotworowe często przemieszczają się z głównego ogniska. Obszary barkowe są dotknięte przez złośliwe komórki tarczycy lub gruczołu sutkowego, struktury płucne, pętle jelitowe. Ponadto, takie przerzuty mogą dawać czerniaka, paragangliomę. Ogniska w kości łokciowej i promieniowej powstają z tych samych powodów.

Piszczel narażone na ataki komórek nowotworowych z guza pierwotnego w płucach, natomiast strzałki - z okrężnicy lub gruczołu krokowego, a stopy - w przypadku raka sutka.

Szczególnie niekorzystne rokowanie w wykrywaniu wtórnych procesów nowotworowych w strukturach czaszki - może dotyczyć nie tylko łuku i podstawy, ale także uszkodzeń twarzy. Często może się zdarzyć sytuacja, że ​​pierwszym rozpoznaje się precyzyjne przerzuty, a dopiero potem pierwotne ognisko nowotworowe. Negatywne objawy neurologiczne znacząco wpływają na jakość życia pacjenta onkologicznego, a także skracają jej życie.

Taktyka leczenia przerzutowego i oczekiwana długość życia

Rozpoznanie guza wtórnego w strukturach kostnych - w tej chwili nie jest wcale werdyktem. Najważniejsze w tej sytuacji jest poddanie się kompleksowemu leczeniu, które może tłumić nie tylko aktywny wzrost pierwotnej lokalizacji nowotworu, ale także przydzielanie do niego przerzutów.

Główne obszary taktyk terapeutycznych, które przedłużają życie onkologiczne:

 • Zastosowanie biofosfonianów pomaga spowolnić procesy patologiczne w kościach. Ta podgrupa leków nie tylko optymalnie redukuje impulsy bólowe, ale także znacznie zmniejsza ryzyko złamań, a także reguluje metabolizm minerałów. Z reguły są one podawane pozajelitowo.
 • Radioterapia przyczynia się do niszczenia komórek nowotworowych. Całkowita liczba zabiegów ustalana jest indywidualnie przez specjalistę, ale ich średnia liczba wynosi co najmniej 10 razy. Rokowanie jest korzystne, jeśli nie dochodzi do nawrotu ognisk wtórnych.
 • Terapia chemiczna i hormonalna ma również na celu niszczenie komórek nowotworowych, hamowanie ich wzrostu i rozmnażania. Na tle stosowania określonych leków istnieje wiele skutków ubocznych, jednak czas trwania aktywnego życia jest przedłużony.

Stosuje się inne metody tłumienia przerzutów:

 • Wycięcie ostrości - pojedyncze lub wielokrotne, poprzez interwencję chirurgiczną;
 • Immunoterapia - przy użyciu specjalnych kompleksów witaminowych, które przyczynia się do zmniejszenia procesu nowotworu, utrzymując obronne organizmu z rakiem na optymalnym poziomie, co ostatecznie także przedłuża życie;
 • terapia radiofarmaceutyczna - wprowadzenie specjalnego rozwiązania, które może niszczyć komórki nowotworowe.

Wybór optymalnego złożonych procedur medycznych prowadzonych przez specjalistów indywidualnie - na podstawie stwierdzonej powierzchni przerzutów do kości, ich liczby, grupy wiekowej z nowotworem, od początkowego stanu organizmu, a także podatność na leczenie.

Niektórzy ludzie wolą odnieść się do tradycyjnych receptur medycyny. Oczywiście mogą złagodzić niektóre negatywne objawy i przedłużyć życie danej osoby, jednak nie dają pełnej gwarancji leczenia. Każdy z wybranych przepisów zaleca się wcześniej uzgodnić z lekarzem prowadzącym.

Przerzuty w życiu kości

Przerzuty w kościach: długość życia

Tkanka kostna zawiera dwa rodzaje substancji: organiczną (kolagen, albuminy i białka) oraz 65% minerałów nieorganicznych (hydroksyapatytów). Ta struktura ciała ma zdolność regeneracji dzięki aktywności dwóch rodzajów komórek:

 1. Osteoklasty są strukturalnymi elementami kości, które niszczą tkankę.
 2. Osteoblasty budują komórki, które naprawiają uszkodzoną kość.

Całkowita wymiana struktury kostnej odbywa się średnio raz na 10 lat.

Układ hormonalny jest odpowiedzialny za regulację tych procesów w ciele.

Bądź ostrożny

Prawdziwą przyczyną nowotworów złośliwych są pasożyty żyjące wewnątrz ludzi!

Jak się okazało, to liczne pasożyty, które żyją w ludzkim ciele, są odpowiedzialne za prawie wszystkie ludzkie śmiertelne choroby, w tym za tworzenie nowotworów nowotworowych.

Pasożyty mogą żyć w płucach, sercu, wątrobie, żołądku, mózgu, a nawet w ludzkiej krwi, właśnie dlatego rozpoczynają aktywne niszczenie tkanek ciała i tworzenie obcych komórek.

Po prostu chcę ostrzec, że nie musisz biegać do apteki i kupować drogich leków, które według farmaceutów wytną wszystkie pasożyty. Większość leków jest wyjątkowo nieskuteczna, a ponadto powoduje ogromne szkody dla organizmu.

Ziołolecznictwo, przede wszystkim trujesz się!

Jak pokonać infekcję i nie skrzywdzić siebie? Główny onco-pasożytolog kraju w niedawnym wywiadzie opowiadał o skutecznej domowej metodzie usuwania pasożytów. Przeczytaj wywiad >>>

Przerzuty do kości, średnia długość życia w którym znacznie się zmniejsza, są dość powszechne i najpoważniejsze powikłania raka.

Guzy, które najczęściej tworzą przerzuty w kościach

Większość chorób onkologicznych w późniejszych stadiach rozwoju tworzy przerzuty w strukturach kostnych. Ale są takie nowotwory, dla których specyficzna manifestacja jest wtórnym ogniskiem w kości. Należą do nich zmiany takie jak rak piersi, prostaty, tarczycy, nerek i płuc.

Metastazy w kościach: gatunek i cechy

Przerzuty do kości - Przeżycie pacjenci w dużej mierze zależą od rodzaju zmiany przerzutowej:

 1. Typ osteolityczny, który charakteryzuje się dominującym uszkodzeniem elementów osteoklastycznych, któremu towarzyszy przerzedzenie kości, a co za tym idzie częste złamania patologiczne.
 2. Osteoblastyczny typ przerzutów, w których obserwuje się przewagę procesów proliferacyjnych. W rezultacie nadmierna ilość hydroksyapatytów osadza się w uszkodzonej kości, co przejawia się klinicznie przez proliferację tkanki patologicznej i tworzenie się wypukłości kości.

Manifestacje przerzutów do kości

Przerzuty do kości - główna symptomatologia takich zmian obejmuje:

 1. W przypadku większości nowotworów w kości typowym objawem jest atak intensywnego bólu. Początek zespołu bólowego tłumaczy się kompresją zakończeń nerwowych zmutowanymi tkankami, zwiększonym ciśnieniem śródkostnym i toksycznym działaniem nowotworu.
 2. Przewlekłe złamania kończyn górnych i dolnych, które wskazują na osteolityczny typ przerzutów.
 3. Hiperkalcemia - nietypowe zwiększenie zawartości jonów wapniowych w krwiobiegu. Stan ten został przedstawiony jako: ogólne złe samopoczucie, osłabienie mięśni, stanów depresyjnych, zatrucia organizmu, obniżenie ciśnienia tętniczego i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Rozpoznanie przerzutowego uszkodzenia kości

Nowotwory tkanki kostnej diagnozowane są na podstawie danych subiektywnych (skargi pacjentów) i obiektywnych metod badawczych.

Od wielu lat zajmuję się wpływem pasożytów na choroby nowotworowe. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że onkologia jest konsekwencją infekcji pasożytniczej. Pasożyci dosłownie pożerają cię od środka, zatruwając ciało. Rozmnażają się i wypróżniają w ludzkim ciele, jedząc ludzkie mięso.

Głównym błędem jest zaostrzenie! Im wcześniej zaczniesz usuwać pasożyty, tym lepiej. Jeśli mówimy o narkotykach, wszystko jest problematyczne. Do chwili obecnej istnieje tylko jeden naprawdę skuteczny kompleks przeciwpasożytniczy, to jest Helmilein. Niszczy i usuwa z organizmu wszystkie znane pasożyty - od mózgu i serca po wątrobę i jelita. Nie jest to obecnie możliwe w przypadku żadnego z istniejących leków.

W ramach Federalnego Programu, podczas składania wniosku do (włącznie), każdy mieszkaniec Federacji Rosyjskiej i CIS może zamówić Helmilein po obniżonej cenie - 1 rubel.

Najczęstszą diagnostyczną metodą badania jest prześwietlenie rentgenowskie, na którym określa się obecność i lokalizację nowotworu złośliwego.

Cyfrowe przetwarzanie wyników badań rentgenowskich pozwala z dużą dokładnością badać granice i rozpowszechnienie wtórnego ogniska patologii.

Poprzez napromieniowanie dotkniętego obszaru falami radiologicznymi w strefie działania pola elektromagnetycznego lekarz wyjaśnia strukturę i ogrom procesu przerzutowego.

 • Biochemiczne badanie krwi:

Kluczowym wskaźnikiem jest poziom jonów wapnia.

Biopsja umożliwia ustalenie ostatecznej diagnozy i akcesoriów tkanki guza, jak przerzuty do kości w procesie rozwoju zachowuje histologiczne podobieństwo do procesu pierwotnego raka. Ogrodzenie małego obszaru tkanki patologicznej wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Później materiał biologiczny jest przekazywany do laboratorium, w którym wykonywane są badania histologiczne i cytologiczne.

Metastazy w kościach: leczenie

Przerzuty do kości wiążą się z kilkoma możliwościami leczenia:

 1. Zastosowanie chemioterapii. Taka terapia przeciwnowotworowa obejmuje stosowanie środków cytostatycznych, które pomagają w stabilizacji procesu, aw niektórych przypadkach klinicznych nawet zmniejszają objętość dotkniętych tkanek.
 2. Radioterapia. Napromienianie strefy wzrostu onkologicznego wysokoaktywnym promieniowaniem rentgenowskim powoduje śmierć komórek nowotworowych. Tak więc, na przykład, przy pojedynczym przerzucie przerzutowym w tkankach kręgowych, u wielu pacjentów możliwe jest uzyskanie stabilnej remisji. Leczenie radiologiczne realizuje również cel przeciwbólowy, który znacząco poprawia jakość życia pacjenta z rakiem, jeśli guz jest bardzo bolesny.
 3. Terapia lekarska wtórnych ognisk nowotworu, która opiera się na przebiegu przyjmowania bisfosfonianów (BF). Leki te zmniejszają intensywność zespołu bólowego i przyczyniają się do przywrócenia struktur kostnych.

Przerzuty do kości: rokowanie i przeżycie

Rokowanie przerzutowych zmian w tkankach kostnych jest ogólnie niekorzystne, ponieważ taki proces wskazuje na późny etap pierwotnego raka. Pod tym względem czynności terapeutyczne są na ogół paliatywne, co obejmuje leczenie objawowe. Wskaźnik przeżycia nowotworu u pacjentów z chorobą nowotworową zależy bezpośrednio od prognozy pierwotnego guza nowotworowego.

Ważne jest, aby wiedzieć:

Przerzuty guzów nowotworowych w kościach: czy istnieje szansa i jakie są prognozy?

Przerzuty do kości są najpoważniejszym powikłaniem raka. Zwykle rozwój patologii wskazuje na ostatni czwarty etap raka.

W przypadkach, gdy choroba rozpoczyna się, a przerzuty już osiadły głęboko w kościach, oczekiwana długość życia jest znikoma i wynosi tylko kilka miesięcy.

Przerzuty charakteryzują się porażeniem tkanki kostnej przez komórki nowotworowe. Patologiczne komórki dostają się do kości poprzez przepływ krwi lub przepływ limfy.

Ponieważ rola tkanki kostnej w ciele jest duża (funkcja mięśniowo-szkieletowa, gromadzenie się minerałów itd.), Jej uszkodzenie niekorzystnie wpływa na jakość życia pacjenta z rakiem.

Najczęstsze występowanie przerzutów w kościach występuje podczas pierwotnego rozwoju następujących nowotworów:

 • rak piersi;
 • gruczoł krokowy;
 • światło;
 • tarczycy;
 • nerka.

Chociaż mogą pojawić się przerzuty do kości i nowotwory dotknięte przez inne narządy. Większość patologii rozwija się w żebrach, kręgosłupie, czaszce, a także w kości udowej, kości ramiennej i miednicy.

Rozwój i wzrost przerzutów do kości

Pojawienie się przerzutów do kości jest związane z osobliwością ludzkiego ciała - stałym tworzeniem kości. Ten proces jest spowodowany dwoma typami komórek:

 • osteoklasty (odpowiedzialne za niszczenie i wchłanianie komórek kostnych);
 • osteoblasty (odpowiedzialne za rozwój nowej tkanki kostnej).

Kiedy osoba jest zdrowa, mniej więcej co 10 lat, następuje całkowite odnowienie tkanki kostnej.

Po uszkodzeniu kości komórkami rakowymi mechanizm działania osteoklastów i osteoblastów zostaje zakłócony.

W zależności od rodzaju zmiany w komórkach kostnych występują przerzuty dwojakiego rodzaju:

 1. Kiedy typ osteolityczny Komórki nowotworowe wpływają na osteoklasty, więc dochodzi do przerzedzania tkanki kostnej, czemu towarzyszą częste złamania przy najmniejszym obciążeniu.
 2. Typ osteoblastyczny charakteryzuje się uszkodzeniem osteoblastów. Pod tym względem obserwuje się nienaturalny wzrost tkanki kostnej, pojawianie się wzrostów i innych nowotworów. Najczęściej pacjenci cierpią z powodu typu mieszanego, gdy ścieranie kości i pojawianie się guzów kości występują jednocześnie.

Objawowe i charakterystyczne objawy

Czasami pojawienie się przerzutów w kościach przebiega bezobjawowo, ale w większości przypadków patologii towarzyszy silny ból, który stale narasta.

Pojawienie się bólu tłumaczy się tym, że ilość zmutowanej tkanki stale rośnie, a zatem zakończenia nerwowe są ściskane.

Nacisk wewnątrzkostny również wzrasta. Niemal zawsze patologii towarzyszy naruszenie funkcji motorycznej ciała.

Główne objawy przerzutów do kości obejmują:

 1. Częste złamania patologiczne. Kości pękają przy najdelikatniejszym obciążeniu z powodu ich poważnego wyczerpania.
 2. Lokalne zmiany, które manifestują się obrzękiem lub tworzenie jednej lub więcej gęstych plastrów w miejscu urazu.
 3. Hiperkalcemia - nadmierne ilości wapnia we krwi. Zjawisko zagrażające życiu, ponieważ wpływa na rytm serca, może powodować niewydolność nerek lub inną śmiertelną chorobę.
 4. Zespół ściskania objawia się ściskaniem rdzenia kręgowego lub nerwów, a także uszkodzeniem układu nerwowego. Prowadzi to do osłabienia funkcji motorycznej, czasami - do paraliżu.
 5. Manifestacja odurzenia organizmu. Wskazaniem do zespołu zatrucia może być apatia, depresja, ospałość, chroniczne zmęczenie, osłabienie, nudności, utrata apetytu i tak dalej.

Techniki diagnostyczne

Do diagnozy stosowane są różne metody badań:

 1. Radiografia. Odnosi się do najprostszej i najbardziej dostępnej metody diagnostycznej. Główną wadą stosowania zdjęć rentgenowskich jest to, że przy ich pomocy niemożliwe jest wczesne wykrycie patologii.
 2. Tomografia komputerowa. Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu danych rentgenowskich lekarz otrzymuje informacje o zakresie i granicach uszkodzeń kości.
 3. Rezonans magnetyczny. Napromieniowanie falami radiologicznymi pomaga określić stopień zmian przerzutowych w tkance kostnej. Pozwala zobaczyć pełny obraz choroby.
 4. Scyntygrafia. Metoda opiera się na określeniu nagromadzenia specjalnego izotopu promieniotwórczego przez komórki rakowe. Zastosowanie techniki pozwala dokładnie określić lokalizację przerzutów.
 5. Biochemiczne badanie krwi. Badanie określa nadmierną zawartość wapnia we krwi.
 6. Biopsja. Metoda pozwala na dokładne zdiagnozowanie, w wyniku badania określa przynależność tkanki kostnej do określonego typu. Materiał do biopsji pobierany jest w znieczuleniu miejscowym, a następnie natychmiast przesyłany do badania cytologicznego i histologicznego.

Wybór metody diagnozy może zależeć od rodzaju choroby (skargi pacjenta) i sprzętu medycznego kliniki.

Cele i metody terapii

Pomimo faktu, że prognozy przerzutów w kościach są w większości przypadków niekorzystne, nie można zawiesić głowy i odmówić leczenia.

Leczenie na wczesnym etapie znacznie ułatwia życie pacjentowi, a także zwiększa jego szansę na przeżycie. Jeśli przerzuty przenikają do kości, leczenie należy rozpocząć natychmiast.

Główne zadania w terapii przerzutów:

 • zmniejszony ból;
 • zniszczenie komórek rakowych i utrudnianie ich rozmnażania;
 • pozbycie się odurzenia;
 • leczenie chorób współistniejących (np. złamań).

Konieczne jest leczenie pierwotnego guza nowotworowego. niezależnie od jego lokalizacji.

Metody terapii

Aby wyleczyć przerzuty w kościach, należy zastosować następujące techniki:

 1. Chemioterapia. Stosowanie leków cytostatycznych w większości przypadków zatrzymuje rozwój patologii. Redukcja tkanki nowotworowej jest mniej powszechna. Główną wadą chemioterapii jest obecność dużej liczby skutków ubocznych.
 2. Radioterapia. Technika ta ma na celu zniszczenie komórek rakowych za pomocą promieniowania rentgenowskiego. W przypadkach powstawania pojedynczej patologii leczenie radioterapią ma wysokie wyniki. Przy wielu zmianach może wystąpić długotrwała remisja.
 3. Terapia lekami. W przypadku przerzutów nowotworowych, wprowadzanych do kości, stosuje się biosfoniany. Leki te pomagają przywrócić tkankę kostną.

Często lekarz zaleca najwyższą skuteczność łączenia stosowania leków z chemioterapią lub radioterapią. Ponadto pacjentowi przepisuje się leki, których działanie ma na celu zmniejszenie bólu, oraz środki immunostymulujące w celu zwiększenia obrony organizmu.

Ale nie ma potrzeby uciekania się do leczenia środkami ludowymi, ponieważ takie działania mogą być pogarszane przez jeszcze większe komplikacje. Konieczne jest postępowanie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami lekarza onkologa.

Prognozy i długość życia

W większości przypadków przy diagnozowaniu przerzutów prognozy są niekorzystne. Obecność patologii wskazuje na raka czwartego stadium.

Średnia długość życia takich pacjentów wynosi od trzech miesięcy do roku, w rzadkich przypadkach pacjentowi udaje się przeżyć dwa lata.

Na przeżywalność przerzutów w tkankach kostnych wpływają:

 • leczenie pierwotnej onkologii;
 • etap rozwoju;
 • osobliwości perkolacji.

Im wcześniej wykryje się patologię, tym większe szanse na życie, tak wczesna diagnoza i odpowiednio przepisane leczenie odgrywają kluczową rolę w tej kwestii.

Aby zapobiec

Głównym punktem w zapobieganiu pojawienia się przerzutów w kościach jest rozpoznanie guza pierwotnego we wczesnych stadiach. Pozwala to na szybkie leczenie i zatrzymanie procesu reprodukcji komórek rakowych i ich pokonania przez inne narządy.

Ważną rolę odgrywa również odpowiednie leczenie mające na celu niszczenie komórek patologicznych i zwiększanie odporności organizmu na choroby.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia patologii, należy przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza dotyczących diety, aktywności fizycznej, przyjmowania leków i tak dalej.

Przerzuty do kości są poważnym powikłaniem onkologii, któremu towarzyszą nieprzyjemne objawy. Wraz z rozwojem patologii prognozy dotyczące życia są niewielkie.

Ale jeśli na czas zdiagnozujesz powikłanie i rozpoczniesz leczenie, czas trwania i jakość życia pacjenta będą zwiększone.

Przerzuty do kości. Długość życia

Przerzuty w kościach są nieprzyjemną i zagrażającą życiu sytuacją, ale nie jest to ostateczny werdykt.

Dzięki szybkiemu wykrywaniu przerzutów zwiększa się szanse pacjenta na utrzymanie życia i możliwość pełnego funkcjonowania.

Przerzuty nowotworowe do kości są powikłaniami raka. Po zdiagnozowaniu patologia ma ostatni etap. Jeśli choroba jest w zaniedbanej formie, gdy przerzuty są głęboko w kościach, długość życia pacjenta waha się od kilku miesięcy do roku.

Eksperci twierdzą, że w większości przypadków przerzuty kostne kości powstają w wyniku nowotworowych wzrostów układu trawiennego, szyjki macicy, jajników i tkanek miękkich.

Proces przerzutu jest penetracją komórek rakowych i osiągnięciem wszelkich narządów i tkanek, w tym kości, poprzez dopływ krwi (naczynia limfatyczne).

Objawy przerzutów w kościach

W pierwszych stadiach rozwoju wtórnych guzów kości występuje bez oczywistych objawów. Ale z biegiem czasu pojawiają się następujące symptomy:

 • hiperkalcemia;
 • skłonność do patologicznych złamań;
 • kompresja kręgosłupa.

Hiperkalcemia jest niebezpiecznym powikłaniem, występującym u około 40% pacjentów z przerzutami do kości. Ten stan może powstać w wyniku zwiększonej aktywności osteoklastów, które zwiększają poziom wapnia we krwi, aw konsekwencji powodują nieprawidłowy wzrost wydalniczych zdolności nerek.

Oprócz hiperkalcemii może rozwinąć się hiperkalciuria i występuje odwrotna absorpcja płynu i sodu, co prowadzi do wielomoczu.

Z powodu takich zmian pacjent ma zakłócenie w działaniu wielu narządów i układów:

 • Układ nerwowy. W czynnościach neuro-systemicznych obserwuje się objawy w postaci zahamowania i zaburzenia psychicznego, a także zamieszania w umyśle.
 • Układ sercowo-naczyniowy. Występowanie arytmii i niskie ciśnienie krwi, zmniejszenie częstości akcji serca i zwiększone ryzyko zatrzymania krążenia.
 • Układ trawienny. Obserwuje się nudności, wymioty, niedrożność jelit, brak apetytu.

W przypadku przerzutów do kości i zniszczenia większej połowy warstwy korowej tworzą się patologiczne złamania. Zwykle znajdują się w tkance kostnej kręgosłupa i kości udowej. Złamanie może pojawić się nawet w sytuacjach lekko traumatycznych, na przykład z niezręcznym obrotem lub słabym uderzeniem.

W większości przypadków takie pęknięcia powstają bez widocznej przyczyny. Patologiczne złamania kości fragmenty są przesunięte, w wyniku zakłóceń kończyny funkcjonalnej (jeśli lokalizacja złamanie na długiej rurowej kości) i zaburzenia neurologiczne (jeżeli położenie w strukturze rdzenia). Wszystko to znacząco wpływa na jakość życia pacjenta.

Podczas naciskania nowotworu obserwuje się tych objawów: ból, coraz osłabienie mięśni, zaburzenia czucia, zaburzenia czynności organów lokalizacji miednicy, porażenie (w późniejszych stadiach).

Jeśli przerzuty przenikają do tkanek kręgowych, pacjenci czasami wykazują kompresję kręgosłupa. Podobne zjawisko obserwuje się w przypadku przerzutów w kręgach piersiowych. Zaburzenia indukowane kompresją mogą się szybko rozwijać (jeśli kość lub jej fragment jest ściśnięty) lub stopniowo (z przerzutami).

Znaki kompresji pojawiają się nagle. Jeśli ta symptomatologia zostanie wykryta na początkowym etapie rozwoju, możliwa jest odwracalność (w większości przypadków częściowa). Jeśli nie działasz z kompresją, paraliż stanie się nieodwracalny.

Diagnostyka

Do diagnozy stosowane są różne metody badań:

 • Radiografia jest najprostszą i najbardziej dostępną metodą diagnostyczną. Główną wadą stosowania zdjęć rentgenowskich jest niemożność wykrycia patologii na pierwszym etapie.
 • Tomografia komputerowa to metoda, w której specjalista otrzymuje informacje o zakresie i granicach uszkodzeń kości poprzez cyfrowe przetwarzanie.
 • Rezonans magnetyczny jest napromienianiem za pomocą fal radiologicznych, w których objętość uszkodzenia tkanki kostnej określana jest przez przerzuty.
 • Scyntygrafia to badanie, które pozwala ustalić lokalizację przerzutów.
 • Biopsja z późniejszym badaniem histologicznym jest metodą, w wyniku której można określić, czy tkanka kostna należy do określonego typu. Dzięki tym badaniom dokonano dokładnej diagnozy.

Leczenie przerzutów w kościach

Jeśli leczenie przerzutów odbywa się na czas, wówczas złośliwe ogniska są tworzone rzadziej, co zwiększa współczynnik przeżycia pacjenta.

Ponadto, powikłania kostne, objawia się ból, patologiczne złamania, kompresję rdzenia kręgowego i hiperkalcemii, są rzadsze i życie pacjenta staje się o wiele łatwiejsze, co jest ważnym osiągnięciem.

Układowe podawanie leku zawiera chemioterapią raka (zastosowanie immunoterapii i hormonoterapią) i terapii wspomagającej (wykorzystanie bisfosfonianów i lekami). Możliwe jest również miejscowe leczenie za pomocą radioterapii, chirurgii, ablacji prądem o częstotliwości radiowej i cementowych tworzyw sztucznych.

Taktyki leczenia pacjentów z przerzutami do kości są określane indywidualnie. Wybór zależy od przebiegu choroby, wieku pacjenta i lokalizacji przerzutów.

Leczenie preparatami bisfosfonianowymi

Bisfosfoniany są lekami, które zapobiegają utracie tkanki kostnej. Są powołani do tłumienia aktywności osteoklastów i zapobiegania niszczeniu kości.

W miejscu wtórnego nowotworu komórki osteoklastyczne absorbują bisfosfoniany, które zatrzymują lub spowalniają aktywność złośliwych komórek. Również bisfosfoniany zapobiegają syntezie osteoklastów.

Bisfosfoniany są podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa zawiera związek azotowy i jest najbardziej skuteczna w stosunku do przerzutów nowotworowych (preparaty: Ibandrotan, Alendronian, Pamidronian). Druga grupa nie zawiera azotu i ma mniejszy efekt terapeutyczny (leki: Clodronate, Tidronate).

Prognozy i długość życia

Eksperci określają częstość występowania przerzutów w układzie kostnym u pacjentów z guzami nowotworowymi, zgodnie z tym:

 1. W przypadku onkologii płuc przerzuty występują w 30-40% przypadków, wskaźnik przeżycia wynosi około pół roku;
 2. W przypadku onkologii piersi przerzuty są tworzone w 60-70% przypadków, przeżycie po wykryciu przerzutów trwa od półtora do dwóch lat;
 3. W przypadku onkologii prostaty częstość występowania przerzutów waha się między 50-70% przypadków, a wskaźnik przeżywalności wynosi około trzech lat.
 4. W przypadku onkologii nerek częstość występowania przerzutów wynosi 20-25%, przeżycie trwa około jednego roku;
 5. W onkologii tarczycy w 60-70% przypadków, meridian przeżycia wynosi cztery lata;
 6. W przypadku czerniaka tworzenie przerzutów wynosi 15-45%, a przeżycie nie przekracza sześciu miesięcy.

Zapobieganie

Głównym celem w zapobieganiu tej chorobie jest wczesne rozpoznanie pierwotnego nowotworu. To pozwala na rozpoczęcie leczenia na czas i zatrzymanie procesu rozmnażania się złośliwych komórek i porażki innych układów i narządów.

Ważną rolę odgrywa prawidłowy dobór leczenia, który ma na celu zniszczenie ognisk nowotworowych i zwiększenie odporności organizmu na choroby.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przerzutów w kościach, należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza dotyczących aktywności fizycznej, diety, leków itp.

Przerzuty do kości stanowią poważne powikłanie onkologiczne, któremu towarzyszą nieprzyjemne objawy. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu wzrasta jakość i długość życia pacjenta.

Powiązane posty

Czym są onkarkery? Ich odmiany

Jakie są przerzuty w raku?

Badanie krwi na raka

Źródła: http://orake.info/metastazy-v-kostyax-prodolzhitelnost-zhizni/, http://osteocure.ru/bolezni/opuholi/metastazy-v-kostyah.html, http://wmedik.ru/zabolevaniya /onkologiya/metastazy-v-kostyax-prodolzhitelnost-zhizni.html

Wyciągaj wnioski

Na koniec chcemy dodać: bardzo niewiele osób wie, że według oficjalnych danych międzynarodowego zdrowia z głównych przyczyn raka - to pasożyty żyjące w ciele ludzkim.

Przeprowadziliśmy dochodzenie, zbadaliśmy kilka materiałów i, co najważniejsze, sprawdziliśmy w praktyce wpływ pasożytów na raka.

Jak się okazało, 98% pacjentów cierpiących na onkologię jest zarażonych pasożytami.

I to nie wszystkie znane robaki pasożytnicze, ale mikroorganizmy i bakterie, które prowadzą do nowotworów, rozprzestrzeniają się w krwiobiegu w całym ciele.

Po prostu chcę cię ostrzec, że nie jest konieczne, aby biec do apteki i kupić drogie leki, które zgodnie z farmaceutów, korozję wszystkie pasożyty. Większość leków jest wyjątkowo nieskuteczna, a ponadto powoduje ogromne szkody dla organizmu.

Co powinienem zrobić? Na początek zalecamy przeczytanie artykułu z głównym onko-pasożytnikiem tego kraju. W tym artykule opisano metodę, dzięki której można oczyścić organizm z pasożytów za jedyny 1 rubel, bez szkody dla ciała. Przeczytaj artykuł >>>

Poprzedni Artykuł

Tsifran